EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:339:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 339, 2015 m. gruodžio 24 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 339

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

58 tomas
2015m. gruodžio 24d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2015 m. gruodžio 8 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/2453 dėl protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Susitarimas tarp Europos bendrijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės, numatantis priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo, sudarymo Europos Sąjungos vardu

1

 

 

Protokolas, kuriuo iš dalies keičiamas Susitarimas tarp Europos bendrijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės, numatantis priemones, lygiavertes nustatytoms Tarybos direktyvoje 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo

3

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2015 m. gruodžio 23 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2454, kuriuo įgyvendinamos Reglamento (ES) Nr. 224/2014 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Centrinės Afrikos Respublikoje, 17 straipsnio 1 ir 3 dalys

36

 

*

2015 m. gruodžio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2455 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

40

 

 

2015 m. gruodžio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2456, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

42

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2015/2457 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Suomijos paraiška „EGF/2015/005 FI/Computer Programming“)

44

 

*

2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2015/2458, dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Airijos paraiška – „EGF/2015/006 IE/PWA International“)

46

 

*

2015 m. gruodžio 23 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (BUSP) 2015/2459, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2013/798/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Centrinės Afrikos Respublikai

48

 

*

2015 m. gruodžio 23 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/2460 dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku H5 potipio paukščių gripu Prancūzijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 9818)  ( 1 )

52

 

 

TARPINSTITUCINIAI SUSITARIMAI

 

*

Susitarimas tarp Europos Parlamento ir Bendros pertvarkymo valdybos dėl demokratinės atskaitomybės vykdymo ir Bendrai pertvarkymo valdybai pavestų užduočių vykdymo priežiūros praktinių sąlygų įgyvendinant bendrą pertvarkymo mechanizmą

58

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/35, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II), klaidų ištaisymas ( OL L 12, 2015 1 17 )

66

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top