Help Print this page 

Document L:2015:317:TOC

Title and reference
Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 317, 2015 m. gruodžio 3 d.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 317

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

58 tomas
2015m. gruodžio 3d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2015 m. spalio 26 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/2226 dėl Europos Sąjungos ir Tongos Karalystės susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo

1

 

 

Europos Sąjungos ir Tongos Karalystės susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju

3

 

*

2015 m. lapkričio 10 d. Tarybos sprendimas (Euratomas) 2015/2227, kuriuo pritariama tam, kad Europos Komisija sudarytų Jungtinės Karalystės, Europos atominės energijos bendrijos ir Tarptautinės atominės energijos agentūros susitarimo dėl garantijų taikymo įgyvendinant Sutartį dėl branduolinių ginklų uždraudimo Lotynų Amerikos ir Karibų jūros šalyse 1 ir 2 protokolų dalinius pakeitimus

9

 

*

2015 m. lapkričio 10 d. Tarybos sprendimas (Euratomas) 2015/2228, kuriuo pritariama tam, kad Europos Komisija sudarytų Prancūzijos Respublikos, Europos atominės energijos bendrijos ir Tarptautinės atominės energijos agentūros susitarimo dėl saugos kontrolės priemonių taikymo įgyvendinant Sutartį dėl branduolinių ginklų uždraudimo Lotynų Amerikoje ir Karibų jūros šalyse 1 ir 2 protokolų dalinius pakeitimus

11

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2015 m. rugsėjo 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2229, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo I priedas ( 1 )

13

 

*

2015 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/2230, kuriuo uždraudžiama su Ispanijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti didžiaakes siūlapelekes vėgėles VIII ir IX zonų Sąjungos ir tarptautiniuose vandenyse

17

 

*

2015 m. gruodžio 2 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/2231, kuriuo dėl 16-ojo ir 38-ojo tarptautinių apskaitos standartų iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 ( 1 )

19

 

*

2015 m. gruodžio 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2232, kuriuo leidžiama padidinti vyno, gaminamo iš 2015 m. derliaus vynuogių, užaugintų visuose Danijos, Nyderlandų, Švedijos ir Jungtinės Karalystės vynuogių auginimo regionuose, sodrumo ribas

24

 

*

2015 m. gruodžio 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2233, kuriuo dėl veikliosios medžiagos haloksifopo-P patvirtinimo sąlygų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

26

 

 

2015 m. gruodžio 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2234, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

29

 

 

2015 m. gruodžio 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2235, kuriuo nustatomas paskirstymo koeficientas, taikytinas tam tikrų pieno produktų, eksportuotinų į Dominikos Respubliką pagal Reglamente (EB) Nr. 1187/2009 nustatytas kvotas, eksporto licencijų paraiškoms

31

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2015 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/2236, kuriuo nustatoma pozicija, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Pasaulio prekybos organizacijos ministrų konferencijoje dėl muitų taikymo elektroniniam perdavimui moratoriumo ir moratoriumo dėl nepažeidimo bei situacijos skundų pratęsimo

33

 

*

2015 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/2237, kuriuo skiriamas Regionų komiteto Danijai atstovaujantis pakaitinis narys

35

 

*

2015 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/2238, kuriuo skiriamas Regionų komiteto Nyderlandams atstovaujantis pakaitinis narys

36

 

*

2015 m. gruodžio 2 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/2239 dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku H5N1 ir H5N2 potipių paukščių gripu Prancūzijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 8755)  ( 1 )

37

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

1997 m. spalio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 97/55/EB, iš dalies keičiančios Direktyvą 84/450/EEB dėl klaidinančios reklamos, kad būtų įtraukta lyginamoji reklama, klaidų ištaisymas ( OL L 290, 1997 10 23 ) (Specialusis leidimas lietuvių kalba, 15 skyrius, 3 tomas, p. 365)

42

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top