EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:307:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 307, 2015 m. lapkričio 25 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 307

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

58 tomas
2015m. lapkričio 25d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

Pranešimas dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos laisvosios prekybos susitarimo įsigaliojimo

1

 

*

2015 m. spalio 1 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/2169 dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymo

2

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2170, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES nuostatos dėl ribų, taikomų sudarant pirkimo sutartis ( 1 )

5

 

*

2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2171, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/25/ES nuostatos dėl ribų, taikomų sudarant pirkimo sutartis ( 1 )

7

 

*

2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2172, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/23/ES nuostatos dėl ribų, taikomų sudarant pirkimo sutartis ( 1 )

9

 

*

2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/2173, kuriuo dėl 11-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 ( 1 )

11

 

*

2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų ( 1 )

17

 

 

2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2175, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

23

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2015 m. lapkričio 23 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/2176 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Europos vidaus vandenų laivybos standartų rengimo komitete (CESNI) ir plenarinėje Centrinės laivybos Reinu komisijos (CLRK) sesijoje dėl standarto, kuriuo nustatomi techniniai reikalavimai vidaus vandenų laivams, priėmimo

25

 

*

2015 m. lapkričio 20 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/2177, naftos ir dujų žvalgymui Portugalijoje netaikyti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 8043)  ( 1 )

27

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top