Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:301:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 301, 2015 m. lapkričio 18 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 301

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

58 tomas
2015m. lapkričio 18d.


Turinys

 

I   Teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2015 m. lapkričio 10 d. Tarybos direktyva (ES) 2015/2060, kuria panaikinama Direktyva 2003/48/EB dėl palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimo

1

 

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2015 m. lapkričio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2061, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Oberlausitzer Biokarpfen (SGN)]

5

 

*

2015 m. lapkričio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2062, kuriuo dėl medžiagos sisapronilo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 37/2010 ( 1 )

7

 

*

2015 m. lapkričio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2063 dėl leidimo 2016 m. neribotai be muito įvežti į Sąjungą tam tikras Norvegijos kilmės prekes, gaunamas perdirbant žemės ūkio produktus, kuriems taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 510/2014

10

 

*

2015 m. lapkričio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2064, kuriuo dėl soliarinio stiklo, kurį ketinama perdirbti laikantis muitinės prižiūrimo perdirbimo procedūros, iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas ( 1 )

12

 

*

2015 m. lapkričio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2065, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 517/2014 nustatoma pranešimo apie valstybių narių mokymo ir sertifikavimo programas forma ( 1 )

14

 

*

2015 m. lapkričio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2066, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 517/2014 nustatomi fizinių asmenų, užsiimančių aukštos įtampos skirstomųjų įrenginių, kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, montavimu, aptarnavimu, technine priežiūra, remontu ar eksploatacijos nutraukimu arba fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų surinkimu iš stacionarių aukštos įtampos skirstomųjų įrenginių, būtiniausi sertifikavimo reikalavimai ir abipusio pripažinimo sąlygos ( 1 )

22

 

*

2015 m. lapkričio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2067, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 517/2014 nustatomi fizinių asmenų sertifikavimo, susijusio su stacionaria šaldymo, oro kondicionavimo, šilumos siurblių įranga ir izoterminių sunkvežimių ir priekabų šaldymo įrenginiais, kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, ir įmonių sertifikavimo, susijusio su stacionaria šaldymo, oro kondicionavimo ir šilumos siurblių įranga, kurioje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, būtiniausi reikalavimai ir abipusio pripažinimo sąlygos ( 1 )

28

 

*

2015 m. lapkričio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2068, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 517/2014 nustatoma produktų ir įrangos, kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, etikečių formos reikalavimai ( 1 )

39

 

*

2015 m. lapkričio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2069, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką patvirtinama pagrindinė medžiaga natrio hidrokarbonatas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas ( 1 )

42

 

 

2015 m. lapkričio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2070, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

45

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2015 m. lapkričio 10 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/2071, kuriuo valstybės narės įgaliojamos dėl Europos Sąjungos interesų ratifikuoti 1930 m. Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos dėl priverstinio ar privalomojo darbo 2014 m. protokolo 1–4 straipsnių nuostatas, susijusias su teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose

47

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top