EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:300:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 300, 2015 m. lapkričio 17 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 300

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

58 tomas
2015m. lapkričio 17d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2015 m. lapkričio 16 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2043, kuriuo įgyvendinamos Reglamento (ES) Nr. 753/2011 dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems asmenims, grupėms, įmonėms ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Afganistane 11 straipsnio 1 ir 4 dalys

1

 

*

2015 m. lapkričio 16 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2044, kuriuo įgyvendinamas Reglamento (ES) Nr. 356/2010, kuriuo, atsižvelgiant į padėtį Somalyje, nustatomos tam tikros specialios ribojamosios priemonės tam tikriems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms, 13 straipsnis

3

 

*

2015 m. lapkričio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2045 dėl pavadinimo įregistravimo garantuotų tradicinių gaminių registre [Jāņu siers (GTG)]

5

 

*

2015 m. lapkričio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2046, kuriuo, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, medžiaga Artemisia absinthium L. nepatvirtinama kaip pagrindinė medžiaga ( 1 )

6

 

*

2015 m. lapkričio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2047, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką pratęsiamas veikliosios medžiagos esfenvalerato, kaip keistinos medžiagos, patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas ( 1 )

8

 

 

2015 m. lapkričio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2048, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

13

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2015 m. lapkričio 10 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/2049 dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Švedijoje pradžios

15

 

*

2015 m. lapkričio 10 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/2050 dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Belgijoje pradžios

17

 

*

2015 m. lapkričio 16 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/2051, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/730/BUSP dėl paramos SEESAC nusiginklavimo ir ginklų kontrolės veiklai Pietryčių Europoje pagal ES kovos su neteisėtu šaulių ir lengvųjų ginklų (ŠLG) bei jų šaudmenų kaupimu ir prekyba jais strategiją

19

 

*

2015 m. lapkričio 16 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/2052, kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Kosove įgaliojimų terminas

22

 

*

2015 m. lapkričio 16 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (BUSP) 2015/2053, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2010/231/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Somaliui

27

 

*

2015 m. lapkričio 16 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (BUSP) 2015/2054, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2011/486/BUSP dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems asmenims, grupėms, įmonėms ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Afganistane

29

 

*

2015 m. lapkričio 10 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/2055, kuriuo nustatoma skubios galvijų vakcinacijos nuo žvynelinės Graikijoje programa ir iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1500 (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 7671)  ( 1 )

31

 

*

2015 m. lapkričio 13 d. Komisijos sprendimas (ES) 2015/2056, kuriuo iš dalies keičiami sprendimai 2009/300/EB, 2009/563/EB, 2009/894/EB, 2011/330/ES ir 2011/337/ES, kad būtų pratęstas ekologinių kriterijų, taikomų tam tikriems produktams suteikiant ES ekologinį ženklą, galiojimas (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 7781)  ( 1 )

41

 

*

2015 m. lapkričio 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/2057, kuriuo pratęsiamas Įgyvendinimo sprendimo 2013/413/ES, kuriuo leidžiama valstybėms narėms numatyti nuostatas, leidžiančias nukrypti nuo tam tikrų Tarybos direktyvos 2000/29/EB nuostatų dėl Libano Akaro ir Bekos regionų kilmės bulvių, išskyrus skirtąsias sodinti, taikymo laikotarpis (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 7793)

43

 

*

2015 m. lapkričio 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/2058, kuriuo iš dalies keičiamas ir ištaisomas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/144, kuriuo nustatoma dotacijų paraiškų ir mokėjimo prašymų teikimo tvarka ir teiktina informacija, susijusios su skubiomis kovos su gyvūnų ligomis, nurodytomis Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 652/2014, priemonėmis (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 7807)

44

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2014 m. balandžio 9 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 361/2014, kuriuo nustatomos išsamios Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 taikymo taisyklės, susijusios su dokumentais, kurių reikia keleiviams vežti tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais tarptautiniais maršrutais, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2121/98, klaidų ištaisymas ( OL L 107, 2014 4 10 )

49

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top