EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:298:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 298, 2015 m. lapkričio 14 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 298

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

58 tomas
2015m. lapkričio 14d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2015 m. lapkričio 13 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/2030, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų I priedas ( 1 )

1

 

*

2015 m. lapkričio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2031, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1918/2006, atidarantis Tuniso kilmės alyvuogių aliejaus tarifinę kvotą ir nustatantis jos administravimą

4

 

*

2015 m. lapkričio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2032, kuriuo dėl tam tikroms tiesioginės paramos sistemoms taikomų 2015 m. viršutinių biudžeto ribų, nustatytų Jungtinei Karalystei, iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1089

6

 

*

2015 m. lapkričio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2033, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką pratęsiamas veikliosios medžiagos 2,4-D patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas ( 1 )

8

 

 

2015 m. lapkričio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2034, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

12

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2015 m. spalio 26 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/2035 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Prekybos ir darnaus vystymosi pakomitetyje ir Asociacijos komitete prekybos klausimais, įsteigtuose Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Gruzijos asociacijos susitarimu, dėl Prekybos ir darnaus vystymosi pakomitečio darbo tvarkos taisyklių priėmimo, to pakomitečio sudaromo prekybos ir darnaus vystymosi ekspertų sąrašo ir Asociacijos komiteto prekybos klausimais sudaromo arbitrų sąrašo

14

 

*

2015 m. spalio 26 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/2036, kuriuo skiriami Regionų komiteto Italijai atstovaujantys keturi pakaitiniai nariai

22

 

*

2015 m. lapkričio 10 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/2037, kuriuo valstybės narės įgaliojamos dėl Europos Sąjungos interesų ratifikuoti 1930 m. Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos dėl priverstinio ar privalomojo darbo 2014 m. protokolo nuostatas, susijusias su socialine politika

23

 

*

2015 m. lapkričio 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/2038 dėl Korėjos Respublikos pagrindinėms sandorio šalims taikomos reguliavimo sistemos lygiavertiškumo reikalavimams, nustatytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų

25

 

*

2015 m. lapkričio 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/2039 dėl Pietų Afrikos pagrindinėms sandorio šalims taikomos reguliavimo sistemos lygiavertiškumo reikalavimams, nustatytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų

29

 

*

2015 m. lapkričio 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/2040 dėl kai kurių Kanados provincijų pagrindinėms sandorio šalims taikomos reguliavimo sistemos lygiavertiškumo reikalavimams, nustatytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų

32

 

*

2015 m. lapkričio 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/2041 dėl Meksikos pagrindinėms sandorio šalims taikomos reguliavimo sistemos lygiavertiškumo reikalavimams, nustatytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų

38

 

*

2015 m. lapkričio 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/2042 dėl Šveicarijos pagrindinėms sandorio šalims taikomos reguliavimo sistemos lygiavertiškumo reikalavimams, nustatytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų

42

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top