EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:295:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 295, 2015 m. lapkričio 12 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 295

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

58 tomas
2015m. lapkričio 12d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2015 m. lapkričio 11 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1708/2005, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 įgyvendinimo taisykles, reglamentuojančias suderinto vartotojų kainų indekso bendrąjį indekso bazinį laikotarpį ( 1 )

1

 

*

2015 m. lapkričio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2011, kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su regioninės valdžios ir vietos valdžios institucijų, kurių atžvilgiu turimos pozicijos gali būti vertinamos kaip pozicijos centrinės valdžios atžvilgiu, sąrašais, pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB ( 1 )

3

 

*

2015 m. lapkričio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2012, kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su sprendimų nustatyti, apskaičiuoti ir panaikinti papildomo kapitalo reikalavimus pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB priėmimo tvarka ( 1 )

5

 

*

2015 m. lapkričio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2013, kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su standartiniais nuokrypiais nuo sveikatos rizikos suvienodinimo sistemos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB ( 1 )

9

 

*

2015 m. lapkričio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2014, kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su procedūromis ir šablonais, naudojamais pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB teikiant informaciją grupės priežiūros institucijai ir priežiūros institucijoms keičiantis informacija ( 1 )

11

 

*

2015 m. lapkričio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2015, kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su išorinių kredito rizikos vertinimų vertinimo procedūromis pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB ( 1 )

16

 

*

2015 m. lapkričio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2016, kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su nuosavybės vertybinių popierių indeksu, naudojamu atliekant simetrinį standartinio nuosavybės vertybinių popierių kapitalo poreikio tikslinimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB ( 1 )

18

 

*

2015 m. lapkričio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2017, kuriuo nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su pakoreguotais koeficientais, taikomais apskaičiuojant su euru susietų valiutų kurso rizikos kapitalo reikalavimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB ( 1 )

21

 

*

2015 m. lapkričio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2018, kuriuo atšaukiamas dviejų eksportuojančių gamintojų įsipareigojimo priėmimas Įgyvendinimo sprendimu 2013/707/ES, kuriuo patvirtinamas pasiūlyto įsipareigojimo, susijusio su antidempingo ir antisubsidijų tyrimais dėl importuojamų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės arba iš Kinijos Liaudies Respublikos siunčiamų fotovoltinių modulių iš kristalinio silicio ir jų pagrindinių sudėtinių dalių (t. y. elementų), priėmimas galutinių priemonių taikymo laikotarpiui

23

 

 

2015 m. lapkričio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2019, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

39

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2015 m. spalio 26 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/2020, kuriuo Tarybos Generaliniam sekretoriui deleguojami įgaliojimai išduoti laissez-passer Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos nariams, pareigūnams ir kitiems tarnautojams, taip pat Reglamento (ES) Nr. 1417/2013 II priede nurodytiems specialiems pareiškėjams, ir kuriuo panaikinamas Sprendimas 2005/682/EB, Euratomas

42

 

*

2015 m. lapkričio 10 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/2021, kuriuo nustatoma pozicija, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Pasaulio prekybos organizacijos ministrų konferencijoje dėl Liberijos Respublikos stojimo į Pasaulio prekybos organizaciją

44

 

*

2015 m. lapkričio 10 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/2022, kuriuo dėl taikymo laikotarpio iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/866/EB dėl tam tikrų dvigeldžių moliuskų, skirtų žmonių maistui, importo iš Peru laikino sustabdymo skubių priemonių (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 7669)  ( 1 )

45

 

 

III   Kiti aktai

 

 

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

 

*

2014 m. liepos 9 d. ELPA priežiūros institucijos sprendimas Nr. 273/14/COL dėl įmonės Scandinavian Airlines finansavimo taikant naująją atnaujinamojo kredito priemonę (Norvegija) [2015/2023]

47

 

*

2015 m. rugsėjo 24 d. Nuolatinio ELPA valstybių komiteto sprendimas Nr. 2/2015/SC, kuriuo įsteigiamas 2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo laikinasis komitetas [2015/2024]

63

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top