Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:283:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 283, 2015 m. spalio 29 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 283

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

58 tomas
2015m. spalio 29d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2015 m. spalio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1939, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Latvijas lielie pelēkie zirņi (SKVN)]

1

 

*

2015 m. spalio 28 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/1940, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006 dėl didžiausios leidžiamosios skalsių skleročių koncentracijos tam tikruose neapdorotuose grūduose ir stebėsenos bei ataskaitų teikimo nuostatų ( 1 )

3

 

 

2015 m. spalio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1941, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

7

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2015 m. spalio 26 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1942, kuriuo nustatoma pozicija, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi PPO Generalinėje taryboje dėl Jungtinių Valstijų prašymo taikyti Pasaulio prekybos organizacijos įsipareigojimų atidėjimą siekiant pratęsti AGOA programos taikymą

9

 

*

2015 m. spalio 27 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1943, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2014/909/ES, kad Italijoje būtų pratęstas apsaugos nuo bitinių žvilgvabalių priemonių taikymo laikotarpis (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 7330)  ( 1 )

11

 

*

2015 m. spalio 28 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1944, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2012/807/ES, kuriuo nustatoma specialioji pelaginių rūšių žuvų žvejybos šiaurės rytų Atlanto vandenyno vakarų vandenyse kontrolės ir inspektavimo programa

13

 

 

III   Kiti aktai

 

 

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

 

*

2014 m. liepos 15 d. ELPA priežiūros institucijos sprendimas Nr. 303/14/COL, kuriuo, remiantis Europos ekonominės erdvės susitarimo XIII priedo 66n punkte nurodyto teisės akto (2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiančio Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinančio Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB, su pakeitimais) 14 straipsnio 6 dalimi, Norvegijai leidžiama nukrypti nuo tam tikrų bendrųjų aviacijos saugos taisyklių [2015/1945]

18

 

*

2014 m. gruodžio 8 d. ELPA priežiūros institucijos sprendimas Nr. 545/14/COL, kuriuo, remiantis Europos ekonominės erdvės susitarimo XIII priedo 66n punkte nurodyto teisės akto (2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiančio Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinančio Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB, su pakeitimais) 14 straipsnio 6 dalimi, Islandijai leidžiama nukrypti nuo tam tikrų bendrųjų aviacijos saugos taisyklių ir kuriuo panaikinamas 2014 m. rugsėjo 14 d. Kolegijos sprendimas Nr. 362/14/COL [2015/1946]

22

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top