EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:280:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 280, 2015 m. spalio 24 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 280

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

58 tomas
2015m. spalio 24d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

Informacija apie Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos bendrijų bei jų valstybių narių ir Tuniso Respublikos asociaciją, protokolo pasirašymą siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą

1

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2015 m. spalio 21 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/1910, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios guazatino liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 III ir V priedai ( 1 )

2

 

 

2015 m. spalio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1911, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

16

 

 

2015 m. spalio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1912 dėl ryžių importo licencijų išdavimo laikantis tarifinių kvotų, kurias Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1273/2011 leista naudoti 2015 m. spalio mėn.

18

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2015 m. rugsėjo 18 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1913 dėl Europos Tarybos konvencijos dėl terorizmo prevencijos (CETS Nr. 196) pasirašymo Europos Sąjungos vardu

22

 

*

2015 m. rugsėjo 18 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1914 dėl Europos Tarybos konvencijos dėl terorizmo prevencijos (CETS Nr. 196) papildomo protokolo pasirašymo Europos Sąjungos vardu

24

 

*

2015 m. spalio 9 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1915, kuriuo skiriami Regionų komiteto Ispanijai atstovaujantys du nariai ir Ispanijai atstovaujantys trys pakaitiniai nariai

26

 

*

2015 m. spalio 20 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas (BUSP) 2015/1916 dėl Europos Sąjungos BSGP misijos Malyje (EUCAP Sahel Mali) Prisidedančiųjų valstybių komiteto įsteigimo (EUCAP Sahel Mali/3/2015)

28

 

*

2015 m. spalio 20 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas (BUSP) 2015/1917 dėl Šveicarijos įnašo į Europos Sąjungos BSGP misiją Malyje (EUCAP Sahel Mali) priėmimo (EUCAP Sahel Mali/4/2015)

30

 

*

2015 m. spalio 22 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1918, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių, nustatoma administracinės pagalbos ir bendradarbiavimo sistema (toliau – APB sistema) (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 7132)  ( 1 )

31

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2015 m. gegužės 27 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 2015/845, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios azoksistrobino, chlorantraniliprolo, ciantraniliprolo, dikambos, difenokonazolo, fenpiroksimato, fludioksonilo, amonio gliufozinato, imazapiko, imazapiro, indoksakarbo, izoksaflutolo, mandipropamido, pentiopirado, propikonazolo, pirimetanilo, spirotetramato ir trineksapako liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai, klaidų ištaisymas ( OL L 138, 2015 6 4 )

38

 

*

2015 m. rugsėjo 14 d. Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1514, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, klaidų ištaisymas ( OL L 239, 2015 9 15 )

38

 

*

2015 m. rugsėjo 14 d. Tarybos sprendimo (BUSP) 2015/1524, kuriuo iš dalies keičiamas sprendimas 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, klaidų ištaisymas ( OL L 239, 2015 9 15 )

39

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top