EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:260:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 260, 2015 m. spalio 7 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 260

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

58 tomas
2015m. spalio 7d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2015 m. spalio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1785 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

1

 

 

2015 m. spalio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1786, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

4

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2015 m. spalio 6 d. Komisijos direktyva (ES) 2015/1787, kuria iš dalies keičiami Tarybos direktyvos 98/83/EB dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės II ir III priedai

6

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2015 m. spalio 1 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1788 dėl Susitarimo dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo tarp Europos bendrijos ir Indijos Respublikos Vyriausybės atnaujinimo

18

 

*

2015 m. spalio 1 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1789 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi EEE jungtiniame komitete dėl EEE susitarimo II priedo (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas) ir XX priedo (Aplinka) dalinio pakeitimo (Degalų kokybės direktyva)

20

 

*

2015 m. spalio 1 d. Tarybos sprendimas (ES, Euratomas) 2015/1790, kuriuo skiriami Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariai laikotarpiui nuo 2015 m. rugsėjo 21 d. iki 2020 m. rugsėjo 20 d.

23

 

*

2015 m. spalio 5 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1791, kuriuo skiriamas Regionų komiteto Italijai atstovaujantis pakaitinis narys

27

 

*

2015 m. spalio 5 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1792, kuriuo skiriami Regionų komiteto Ispanijai atstovaujantys penki nariai ir Ispanijai atstovaujantys penki pakaitiniai nariai

28

 

*

2015 m. spalio 6 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/1793, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/389/BUSP dėl Europos Sąjungos regioninių jūrinių pajėgumų stiprinimo Somalio pusiasalyje misijos (EUCAP NESTOR)

30

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2014 m. liepos 22 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1014/2014, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1255/2011 papildomas nuostatomis dėl bendros stebėsenos ir vertinimo sistemos, taikomos veiksmams, finansuojamiems Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo lėšomis, turinio ir struktūros, klaidų ištaisymas ( OL L 283, 2014 9 27 )

31

 

*

2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų klaidų ištaisymas ( OL L 201, 2012 7 27 )

32

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top