Help Print this page 

Document L:2015:256:TOC

Title and reference
Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 256, 2015 m. spalio 1 d.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 256

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

58 tomas
2015m. spalio 1d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2015 m. rugsėjo 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1743, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas [Ovos Moles de Aveiro (SGN)]

1

 

*

2015 m. rugsėjo 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1744, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas [Limone di Siracusa (SGN)]

3

 

*

2015 m. rugsėjo 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1745, kuriuo garantuotų tradicinių gaminių registre įregistruojamas pavadinimas [Hollandse maatjesharing/Hollandse Nieuwe/Holländischer Matjes (GTG)]

4

 

*

2015 m. rugsėjo 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1746, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 750/2014 ir taip pratęsiamas apsaugos nuo kiaulių epideminės diarėjos priemonių taikymo laikotarpis ( 1 )

5

 

*

2015 m. rugsėjo 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1747, kuriuo ištaisomas Reglamento (ES) Nr. 26/2011 dėl leidimo naudoti vitaminą E kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą priedas ( 1 )

7

 

*

2015 m. rugsėjo 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1748, kuriuo 2015 paraiškų teikimo metais dėl tiesioginių išmokų išankstinių išmokų dydžio ir dėl su plotu bei gyvuliais susijusių kaimo plėtros priemonių taikymo nukrypstama nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 75 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos ir dėl tiesioginių išmokų mokėjimo nukrypstama nuo to reglamento 75 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos

9

 

 

2015 m. rugsėjo 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1749, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

11

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2015 m. rugsėjo 29 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas (BUSP) 2015/1750 dėl Europos Sąjungos karinės operacijos, skirtos prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo (Atalanta), ES pajėgų vado skyrimo, ir kuriuo panaikinamas Sprendimas (BUSP) 2015/607 (ATALANTA/5/2015)

13

 

*

2015 m. rugsėjo 29 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1751 dėl biocidinio produkto, kuriame yra bromadiolono, autorizacijos liudijimo sąlygų, dėl kurių Jungtinė Karalystė kreipėsi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 36 straipsnį (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 6516)  ( 1 )

15

 

*

2015 m. rugsėjo 29 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1752, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2013/426/ES dėl priemonių, skirtų neleisti afrikinio kiaulių maro virusui patekti į Sąjungą iš tam tikrų trečiųjų šalių ar jų teritorijų dalių, kuriose ta liga nustatyta, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2011/78/ES (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 6519)  ( 1 )

17

 

*

2015 m. rugsėjo 30 d. Komisijos sprendimas (ES) 2015/1753, kuriuo patvirtinamas Italijos prisijungimas prie tvirtesnio bendradarbiavimo kuriant bendrą patentinę apsaugą

19

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2015 m. sausio 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/110, kuriuo, atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 2 dalį, tam tikriems importuojamiems Baltarusijos, Kinijos Liaudies Respublikos ir Rusijos kilmės suvirintiems vamzdžiams ir vamzdeliams iš geležies arba nelegiruotojo plieno nustatomas galutinis antidempingo muitas ir baigiamas tam tikrų Ukrainos kilmės suvirintų vamzdžių ir vamzdelių iš geležies arba nelegiruotojo plieno importo tyrimas, klaidų ištaisymas ( OL L 20, 2015 1 27 )

21

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top