EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:252:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 252, 2015 m. rugsėjo 29 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 252

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

58 tomas
2015m. rugsėjo 29d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2015 m. rugsėjo 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1720, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής (Galano Metaggitsiou Chalkidikis) (SKVN)]

1

 

*

2015 m. rugsėjo 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1721 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

3

 

*

2015 m. rugsėjo 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1722 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

5

 

*

2015 m. rugsėjo 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1723 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

7

 

*

2015 m. rugsėjo 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1724, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Silter (SKVN)]

11

 

*

2015 m. rugsėjo 28 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/1725, kuriuo dėl etilo lauroilarginato (E 243) specifikacijų iš dalies keičiamas Reglamento (ES) Nr. 231/2012, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III prieduose išvardytų maisto priedų specifikacijos, priedas ( 1 )

12

 

*

2015 m. rugsėjo 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1726, kuriuo 2-metilizotiazol-3(2H)-onas patvirtinamas kaip esama veiklioji medžiaga, skirta 13-o tipo biocidiniams produktams gaminti ( 1 )

14

 

*

2015 m. rugsėjo 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1727, kuriuo 5-chlor-2-(4-chlorfenoksi)fenolis patvirtinamas kaip esama veiklioji medžiaga, skirta 1-o, 2-o ir 4-o tipo biocidiniams produktams gaminti ( 1 )

17

 

*

2015 m. rugsėjo 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1728, kuriuo IPBC patvirtinamas kaip esama veiklioji medžiaga, skirta 13-o tipo biocidiniams produktams gaminti

21

 

*

2015 m. rugsėjo 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1729, kuriuo kalio sorbatas patvirtinamas kaip esama veiklioji medžiaga, skirta 8-o tipo biocidiniams produktams gaminti ( 1 )

24

 

*

2015 m. rugsėjo 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1730, kuriuo vandenilio peroksidas patvirtinamas kaip esama veiklioji medžiaga, skirta 1-o, 2-o, 3-io, 4-o, 5-o ir 6-o tipo biocidiniams produktams gaminti ( 1 )

27

 

*

2015 m. rugsėjo 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1731, kuriuo medetomidinas patvirtinamas kaip veiklioji medžiaga, skirta 21-o tipo biocidiniams produktams gaminti ( 1 )

33

 

 

2015 m. rugsėjo 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1732, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

37

 

 

2015 m. rugsėjo 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1733, kuriuo nustatomas paskirstymo koeficientas, taikomas kiekiui, nurodytam pagal Reglamentu (EB) Nr. 891/2009 leistas naudoti cukraus sektoriaus tarifines kvotas 2015 m. rugsėjo 8–14 d. pateiktose importo licencijų paraiškose, ir kuriuo sustabdomas tokių licencijų paraiškų teikimas

40

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2015 m. rugsėjo 18 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1734 dėl pozicijos, kuri turi būti priimta Europos Sąjungos vardu Tarptautinio vežimo geležinkeliais tarpvyriausybinės organizacijos (OTIF) 12-ojoje Generalinėje Asamblėjoje dėl tam tikrų Tarptautinio vežimo geležinkeliais sutarties (COTIF) ir jos priedų pakeitimų

43

 

*

2015 m. rugsėjo 24 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1735 dėl tikslios bendro pobūdžio įspėjimo ir informacinio pranešimo vietos ant parduodamo suktinių tabako maišelių (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 6455)  ( 1 )

49

 

*

2015 m. rugsėjo 28 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1736, kuriuo triflumuronas nepatvirtinamas kaip esama veiklioji medžiaga 18-o tipo biocidiniams produktams gaminti ( 1 )

56

 

*

2015 m. rugsėjo 28 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1737, kuriuo nukeliama patvirtinimo, kad bromadioloną, chlorofasinoną ir kumatetralilą galima naudoti 14-o tipo biocidiniuose produktuose, galiojimo pabaigos data ( 1 )

58

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top