EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:199:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 199, 2015 m. liepos 29 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 199

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

58 tomas
2015m. liepos 29d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2015 m. liepos 20 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1292 dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Serbijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos bei jos valstybių narių vardu

1

 

*

2015 m. liepos 20 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1293 dėl Europos konvencijos dėl sąlygine prieiga grindžiamų paslaugų ir sąlyginės prieigos paslaugų teisinės apsaugos sudarymo Europos Sąjungos vardu

3

 

*

2015 m. liepos 20 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1294 dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Pietų Afrikos Respublikos prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo susitarimo papildomo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu

6

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2015 m. liepos 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1295, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką patvirtinama veiklioji medžiaga sulfoksafloras ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas ( 1 )

8

 

*

2015 m. liepos 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1296, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 468/2010, kuriuo sudaromas neteisėtą, nedeklaruojamą ir nereglamentuojamą žvejybą vykdančių laivų ES sąrašas

12

 

*

2015 m. liepos 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1297, kuriuo į garantuotų tradicinių gaminių registrą įtraukiamas pavadinimas [Traditional Bramley Apple Pie Filling (GTG)]

21

 

*

2015 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/1298, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių II ir VI priedai ( 1 )

22

 

 

2015 m. liepos 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1299, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

24

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2015 m. kovo 27 d. Komisijos sprendimas (ES) 2015/1300 dėl Vokietijos pagalbos schemos – Pagalba finansinių sunkumų patiriančioms Vokietijos farmacijos bendrovėms joms leidžiant netaikyti privalomų gamintojo nuolaidų Nr. SA.34881 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2012/CP) (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 1975)  ( 1 )

27

 

*

2015 m. liepos 20 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1301 dėl standarto EN 13241–1:2003+A1:2011 „Pramonės, prekybos pastatų ir garažų durys bei vartai“ nuorodinio žymens skelbimo su apribojimu pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/42/EB

40

 

*

2015 m. liepos 28 d. Komisijos sprendimas (ES) 2015/1302 dėl organizacijos „Integrating the Healthcare Enterprise“ profilių, į kuriuos būtų daroma nuoroda vykdant viešuosius pirkimus, identifikavimo ( 1 )

43

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2014 m. kovo 21 d. Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 284/2014, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, klaidų ištaisymas ( OL L 86, 2014 3 21 )

46

 

*

2014 m. kovo 21 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimo 2014/151/BUSP, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, klaidų ištaisymas ( OL L 86, 2014 3 21 )

46

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top