EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:184:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 184, 2015 m. liepos 11 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 184

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

58 tomas
2015m. liepos 11d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2015 m. liepos 8 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/1122, kuriuo uždraudžiama su Danijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti paprastuosius tobius 1-o paprastųjų tobių išteklių valdymo rajono Sąjungos vandenyse

1

 

*

2015 m. liepos 8 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/1123, kuriuo uždraudžiama su Danijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti paprastuosius tobius 6-o paprastųjų tobių išteklių valdymo rajono Sąjungos vandenyse

3

 

*

2015 m. liepos 8 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/1124, kuriuo uždraudžiama su Danijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti paprastuosius tobius 2-o paprastųjų tobių išteklių valdymo rajono Sąjungos vandenyse

5

 

*

2015 m. liepos 10 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/1125, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios policiklinių aromatinių angliavandenilių koncentracijos džiovintose pelamidėse (Katsuobushi) ir tam tikrose rūkytose Baltijos silkėse iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006 ( 1 )

7

 

 

2015 m. liepos 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1126, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

11

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2015 m. liepos 10 d. Komisijos direktyva (ES) 2015/1127, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurias direktyvas II priedas ( 1 )

13

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2015 m. liepos 7 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas (BUSP) 2015/1128 dėl Europos Sąjungos pasienio pagalbos misijos Rafos perėjimo punktui (ES BAM Rafah) vadovo skyrimo (ES BAM Rafah/1/2015)

16

 

*

2015 m. liepos 7 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas (BUSP) 2015/1129, kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos policijos misijos Palestinos teritorijose (EUPOL COPPS) vadovo įgaliojimų terminas (EUPOL COPPS/2/2015)

17

 

*

2015 m. liepos 10 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/1130, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/413/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Iranui

18

 

*

2015 m. liepos 10 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1131, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2013/505/ES, kuriuo Prancūzijos Respublikai leidžiama taikyti laikinąją priemonę, kurios ji ėmėsi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) 129 straipsnį, kad apribotų amonio druskų naudojimą celiuliozinės vatos izoliacinėse medžiagose (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 4470)  ( 1 )

20

 

*

2015 m. liepos 10 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1132 dėl „Porsche AG“ laisvojo riedėjimo funkcijos patvirtinimo kaip naujoviškos keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekio mažinimo technologijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 443/2009 ( 1 )

22

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top