Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:157:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 157, 2015 m. birželio 23 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 157

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

58 tomas
2015m. birželio 23d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2015 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentas (ES) 2015/960, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2015/104 nuostatos, susijusios su tam tikromis žvejybos galimybėmis

1

 

*

2015 m. birželio 22 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/961, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje

20

 

*

2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2015/962, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/40/ES nuostatos, susijusios su visoje Europos Sąjungoje teikiamomis tikralaikės eismo informacijos paslaugomis ( 1 )

21

 

 

2015 m. birželio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/963, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

32

 

 

2015 m. birželio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/964, kuriuo nustatomas kiekis, pridėtinas prie kiekio, nustatyto 2015 m. spalio 1 d.–gruodžio 31 d. laikotarpiui pagal Reglamentu (EB) Nr. 442/2009 leistas naudoti tarifines kvotas kiaulienos sektoriuje

34

 

 

2015 m. birželio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/965, kuriuo nustatomas kiekis, pridėtinas prie kiekio, nustatyto 2015 m. spalio 1 d.–gruodžio 31 d. laikotarpiui pagal Reglamentu (EB) Nr. 536/2007 leistą naudoti Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės paukštienos tarifinę kvotą

36

 

 

2015 m. birželio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/966, kuriuo nustatomas kiekis, pridėtinas prie kiekio, nustatyto 2015 m. spalio 1 d.–gruodžio 31 d. laikotarpiui pagal Reglamentu (EB) Nr. 539/2007 leistas naudoti tarifines kvotas kiaušinių ir kiaušinių albumino sektoriuje

38

 

 

2015 m. birželio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/967, kuriuo nustatomas kiekis, pridėtinas prie kiekio, nustatyto 2015 m. spalio 1 d.–gruodžio 31 d. laikotarpiui pagal Reglamentu (EB) Nr. 1384/2007 leistas naudoti tam tikras paukštienos sektoriaus produktų, kurių kilmės šalis yra Izraelis, tarifines kvotas

40

 

 

2015 m. birželio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/968, kuriuo nustatomas kiekis, pridėtinas prie kiekio, nustatyto 2015 m. spalio 1 d.–gruodžio 31 d. laikotarpiui pagal Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 412/2014 leistas naudoti Ukrainos kilmės kiaušinių, kiaušinių produktų ir albuminų tarifines kvotas

42

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2015 m. birželio 19 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas (BUSP) 2015/969, kuriuo pratęsiami Europos Sąjungos teisinės valstybės misijos Kosove (EULEX KOSOVO) vadovo įgaliojimai

44

 

*

2015 m. birželio 22 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/970, kuriuo pratęsiami Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Bosnijoje ir Hercegovinoje įgaliojimai

45

 

*

2015 m. birželio 22 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/971, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/512/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje

50

 

*

2015 m. birželio 22 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/972 dėl Europos Sąjungos karinės operacijos Viduržemio jūros regiono pietų centrinėje dalyje (EUNAVFOR MED) pradžios

51

 

*

2015 m. birželio 22 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (BUSP) 2015/973, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai

52

 

*

2015 m. birželio 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/974, kuriuo leidžiama valstybėms narėms priimti tam tikras leidžiančias nukrypti nuostatas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/68/EB dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 4087)

53

 

*

2015 m. birželio 19 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/975 dėl priemonės, kurios ėmėsi Ispanija, vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/42/EB, siekdama uždrausti pateikti rinkai Ispanijos bendrovės HIDALGO'S GROUP į Ispaniją importuojamus smūginius gręžtuvus (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 4086)  ( 1 )

96

 

 

REKOMENDACIJOS

 

*

2015 m. birželio 19 d. Komisijos rekomendacija (ES) 2015/976 dėl maiste esančių tropano alkaloidų stebėsenos ( 1 )

97

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

*

2014 m. gruodžio 15 d. ES ir Ukrainos asociacijos tarybos sprendimas Nr. 1/2014, kuriuo priimamos Asociacijos tarybos, Asociacijos komiteto ir pakomitečių darbo tvarkos taisyklės [2015/977]

99

 

*

2014 m. gruodžio 15 d. ES ir Ukrainos asociacijos tarybos sprendimas Nr. 2/2014 dėl dviejų pakomitečių įsteigimo [2015/978]

110

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/68/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su slėginės įrangos tiekimu rinkai, suderinimo klaidų ištaisymas ( OL L 189, 2014 6 27 )

112

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top