EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:127:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 127, 2015 m. gegužės 22 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 127

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

58 tomas
2015m. gegužės 22d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2015 m. balandžio 27 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/791, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšomis, I priedas

1

 

*

2015 m. gegužės 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/792, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas [Maçã de Alcobaça (SGN)]

5

 

*

2015 m. gegužės 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/793, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas [Agnello di Sardegna (SGN)]

6

 

*

2015 m. gegužės 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/794, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas [Chevrotin (SKVN)]

7

 

*

2015 m. gegužės 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/795, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas [Pont-l'Evêque (SKVN)]

8

 

*

2015 m. gegužės 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/796, kuriuo dėl naujų labai patogeniško paukščių gripo protrūkių ir su ta liga susijusio Jungtinių Amerikos Valstijų įrašo trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, iš kurių galima importuoti į Sąjungą ir vežti tranzitu per Sąjungą tam tikras naminių paukščių prekes, sąraše iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedas ( 1 )

9

 

 

2015 m. gegužės 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/797, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

17

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2015 m. gegužės 11 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/798, kuriuo Europos Komisija įgaliojama Europos Sąjungos vardu derėtis dėl Vienos konvencijos dėl ozono sluoksnio apsaugos ir Monrealio protokolo dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų pakeitimų

19

 

*

2015 m. gegužės 18 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/799, kuriuo valstybės narės įgaliojamos tapti, vadovaujantis Europos Sąjungos interesais, Tarptautinės jūrų organizacijos tarptautinės konvencijos dėl žvejybos laivų personalo rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų Šalimis ( 1 )

20

 

*

2015 m. gegužės 21 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/800, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2013/233/BUSP dėl Europos Sąjungos integruoto sienų valdymo pagalbos misijos Libijoje (EUBAM Libya) ir pratęsiamas jo galiojimas

22

 

*

2015 m. gegužės 20 d. Komisijos sprendimas (ES) 2015/801 dėl mažmeniniam sektoriui skirto geriausios aplinkosaugos vadybos praktikos, sektoriaus aplinkosauginio veiksmingumo rodiklių ir pažangos kriterijų informacinio dokumento, parengto pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 3234)  ( 1 )

25

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

Klaidų ištaisymas Europos Sąjungos 2014 m. finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 7 galutinio priėmimo (ES, Euratomas) 2015/371 klaidų ištaisymas ( OL L 73, 2015 3 17 )

61

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top