Help Print this page 

Document L:2015:113:TOC

Title and reference
Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 113, 2015 m. gegužės 1 d.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 113

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

58 tomas
2015m. gegužės 1d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2007 m. liepos 13 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/702 dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją, protokolo, siekiant atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, pasirašymo ir laikino taikymo

1

 

 

Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją, protokolas, siekiant atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą

3

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2015 m. balandžio 30 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/703, kuriuo nustatomas sistemų sąveikos ir duomenų mainų tinklo kodeksas ( 1 )

13

 

*

2015 m. balandžio 30 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/704, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1881/2006 nuostatos dėl didžiausios leidžiamosios ne dioksinų tipo PCB koncentracijos laisvėje sužvejotų paprastųjų dygliaryklių (Squalus acanthias) mėsoje ( 1 )

27

 

*

2015 m. balandžio 30 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/705, kuriuo nustatomi ėminių ėmimo metodai ir analizės metodų taikymo kriterijai, taikomi vykdant oficialią eruko rūgšties koncentracijos maisto produktuose kontrolę, ir panaikinama Komisijos direktyva 80/891/EEB ( 1 )

29

 

*

2015 m. balandžio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/706, kuriuo inicijuojamas tyrimas dėl galimo antidempingo priemonių, nustatytų Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/82 importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės citrinų rūgščiai, vengimo importuojant iš Malaizijos siunčiamą citrinų rūgštį, deklaruojamą arba nedeklaruojamą kaip Malaizijos kilmės, ir įpareigojama registruoti tokius importuojamus produktus

38

 

*

2015 m. balandžio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/707, kuriuo, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, Rheum officinale šaknies ekstraktas nepatvirtinamas kaip pagrindinė medžiaga ( 1 )

44

 

 

2015 m. balandžio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/708, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

46

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2015 m. balandžio 21 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/709 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi ES ir Turkijos asociacijos taryboje dėl EB ir Turkijos asociacijos tarybos sprendimo Nr. 1/98 dėl prekybos žemės ūkio produktais tvarkos 3 protokolo dėl sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžimo ir administracinio bendradarbiavimo metodų pakeitimo nauju protokolu, kuriame dėl kilmės taisyklių daroma nuoroda į Visos Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių preferencinių kilmės taisyklių regioninę konvenciją

48

 

*

2015 m. balandžio 21 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/710 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Jungtiniame komitete, įsteigtame Europos anglių ir plieno bendrijos ir Turkijos Respublikos susitarimu dėl prekybos produktais, kuriems taikoma Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo sutartis, dėl to Susitarimo 1 protokolo dėl sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžimo ir administracinio bendradarbiavimo metodų pakeitimo nauju protokolu, kuriame dėl kilmės taisyklių daroma nuoroda į Visos Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių preferencinių kilmės taisyklių regioninę konvenciją

53

 

*

2015 m. balandžio 28 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas (BUSP) 2015/711 dėl trečiosios valstybės įnašo į Europos Sąjungos karinę operaciją, skirtą prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo (Atalanta), priėmimo (ATALANTA/4/2015)

58

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2002 m. kovo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/24/EB dėl dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, panaikinančios Tarybos direktyvą 92/61/EEB, klaidų ištaisymas ( OL L 124, 2002 5 9 ) (Specialusis leidimas lietuvių kalba, 13 skyrius, 29 tomas)

60

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top