EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:086:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 86, 2015 m. kovo 31 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 86

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

58 tomas
2015m. kovo 31d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2014 m. lapkričio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/531, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 508/2014 papildomas nuostatomis dėl finansuoti iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo lėšų tinkamų išlaidų žvejų higienai, sveikatai, saugai ir darbo sąlygoms gerinti, jūrų biologinei įvairovei ir ekosistemoms apsaugoti ir atkurti, klimato kaitai švelninti ir žvejybos laivų energijos vartojimo efektyvumui didinti

1

 

*

2015 m. kovo 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/532, kuriuo 228-ą kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, nustatantis tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu

9

 

 

2015 m. kovo 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/533, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

11

 

*

2015 m. kovo 17 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) 2015/534 dėl priežiūros finansinės informacijos teikimo (ECB/2015/13)

13

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2015 m. kovo 27 d. Komisijos sprendimas (ES) 2015/535, kuriuo Danijos Karalystė įgaliojama ratifikuoti 2007 m. lapkričio 23 d. Konvenciją dėl tarptautinio vaikų ir kitokių šeimos išlaikymo išmokų išieškojimo (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 1994)

152

 

*

2015 m. kovo 27 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/536, kuriuo dėl labai patogeniško paukščių gripo protrūkių Jungtinėse Amerikos Valstijose ir su ta liga susijusio Jungtinių Amerikos Valstijų įrašo trečiųjų šalių ir jų dalių, iš kurių leidžiama įvežti į Sąjungą mėsos gaminius ir apdorotus skrandžius, pūsles ir žarnas, sąraše iš dalies keičiamas Sprendimo 2007/777/EB II priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2015) 1990)  ( 1 )

154

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top