Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:084:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 84, 2015 m. kovo 28 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 84

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

58 tomas
2015m. kovo 28d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2015 m. kovo 25 d. Tarybos reglamentas (ES) 2015/523, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 43/2014 ir (ES) 2015/104 nuostatos, susijusios su tam tikromis žvejybos galimybėmis

1

 

*

2015 m. kovo 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/524, kuriuo ištaisoma Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 79/2012, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (ES) Nr. 904/2010 dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje tam tikrų nuostatų įgyvendinimo taisyklės, teksto redakcija bulgarų kalba

22

 

*

2015 m. kovo 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/525, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 669/2009, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 nuostatos dėl sustiprintos tam tikrų negyvūninės kilmės pašarų ir maisto produktų importo oficialios kontrolės, I priedas ( 1 )

23

 

*

2015 m. kovo 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/526, kuriuo dėl labai patogeniško paukščių gripo protrūkių Jungtinėse Amerikos Valstijose ir su ta liga susijusio Jungtinių Amerikos Valstijų įrašo trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, iš kurių galima importuoti į Sąjungą ir vežti tranzitu per Sąjungą tam tikras naminių paukščių prekes, sąraše iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedas ( 1 )

30

 

 

2015 m. kovo 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/527, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

37

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2015 m. kovo 27 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/528, kuriuo nustatomas Europos Sąjungos karinio ar gynybinio pobūdžio operacijų bendrųjų sąnaudų finansavimo administravimo mechanizmas (ATHENA) ir kuriuo panaikinamas Sprendimas 2011/871/BUSP

39

 

*

2015 m. sausio 21 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2015/529, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2004/3 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Centrinio Banko dokumentais (ECB/2015/1)

64

 

*

2015 m. vasario 11 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2015/530 dėl mokestinių veiksnių, kurie naudojami metiniams priežiūros mokesčiams apskaičiuoti, duomenų nustatymo bei rinkimo metodikos ir procedūrų (ECB/2015/7)

67

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2013 m. liepos 22 d. Tarybos sprendimo 2013/462/ES dėl Protokolo, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir Gabono Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo klaidų ištaisymas ( OL L 250, 2013 9 20 )

73

 

*

2013 m. liepos 22 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 897/2013 dėl žvejybos galimybių paskirstymo pagal Protokolą, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir Gabono Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas klaidų ištaisymas ( OL L 250, 2013 9 20 )

73

 

*

2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) klaidų ištaisymas ( OL L 335, 2009 12 17 )

74

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top