Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:064:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 64, 2015 m. kovo 7 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 64

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

58 tomas
2015m. kovo 7d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2014 m. spalio 8 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/372 dėl protokolo, kuriuo, atsižvelgiant į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, iš dalies keičiamas Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Izraelio Valstybės Vyriausybės Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių aviacijos susitarimas, pasirašymo Sąjungos bei jos valstybių narių vardu ir laikino taikymo

1

 

 

Protokolas, kuriuo, atsižvelgiant į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, iš dalies keičiamas Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Izraelio Valstybės Vyriausybės Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių aviacijos susitarimas

3

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2015 m. kovo 5 d. Tarybos reglamentas (ES) 2015/373, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos Centrinio Banko renkamos statistinės informacijos

6

 

*

2015 m. kovo 6 d. Tarybos reglamentas (ES) 2015/374, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 204/2011 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje

8

 

*

2015 m. kovo 6 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/375, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje

10

 

*

2015 m. kovo 6 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/376, kuriuo įgyvendinama Reglamento (ES) Nr. 204/2011 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje 16 straipsnio 2 dalis

15

 

*

2015 m. kovo 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/377, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos, nustatomi metinio likučio mokėjimui reikalingų dokumentų pavyzdžiai

17

 

*

2015 m. kovo 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/378, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 514/2014 taikymo taisyklės, susijusios su metinio sąskaitų patvirtinimo procedūros ir atitikties patvirtinimo procedūros įgyvendinimu

30

 

 

2015 m. kovo 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/379, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

33

 

 

2015 m. kovo 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/380, kuriuo nustatomas alyvuogių aliejaus importo licencijų paraiškoms, pateiktoms pagal Tuniso tarifines kvotas nuo 2015 m. kovo 2 d. iki 3 d., taikytinas paskirstymo koeficientas, ir kuriuo sustabdomas importo licencijų išdavimas 2015 m. kovo mėnesiui

35

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2015 m. vasario 17 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas (BUSP) 2015/381 dėl Europos Sąjungos policijos misijos Palestinos teritorijose vadovo skyrimo (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/1/2015)

37

 

*

2015 m. kovo 6 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/382, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/137/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Libijoje

38

 

*

2015 m. kovo 6 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (BUSP) 2015/383, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai

41

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2013 m. liepos 12 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 668/2013, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios 2,4-DB, dimetomorfo, indoksakarbo ir piraklostrobino likučių koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai, klaidų ištaisymas ( OL L 192, 2013 7 13 )

46

 

*

2009 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimo 2009/937/ES, patvirtinančio Tarybos darbo tvarkos taisykles, klaidų ištaisymas ( OL L 325, 2009 12 11 )

46

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top