EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:058:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 58, 2015 m. kovo 3 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 58

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

58 tomas
2015m. kovo 3d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2015 m. kovo 2 d. Tarybos reglamentas (ES) 2015/322 dėl 11-ojo Europos plėtros fondo įgyvendinimo

1

 

*

2015 m. kovo 2 d. Tarybos reglamentas (ES) 2015/323 dėl 11-ajam Europos plėtros fondui taikomo finansinio reglamento

17

 

*

2015 m. kovo 2 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/324, kuriuo įgyvendinama Reglamento (ES) Nr. 224/2014 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Centrinės Afrikos Respublikoje, 17 straipsnio 3 dalis

39

 

*

2015 m. kovo 2 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/325, kuriuo įgyvendinamas Reglamento (ES) Nr. 356/2010, kuriuo, atsižvelgiant į padėtį Somalyje, nustatomos tam tikros specialios ribojamosios priemonės tam tikriems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms, 13 straipsnis

41

 

*

2015 m. kovo 2 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/326, kuriuo dėl policiklinių aromatinių angliavandenilių ir ftalatų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas ( 1 )

43

 

*

2015 m. kovo 2 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/327, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1831/2003 nuostatos dėl priedų, sudarytų iš preparatų, pateikimo rinkai reikalavimų ir naudojimo sąlygų ( 1 )

46

 

*

2015 m. kovo 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/328, kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 322/2014 nuostatos, susijusios su įvežant gyvūninius maisto produktus ir pašarus naudotinu įvežimo dokumentu ( 1 )

50

 

*

2015 m. kovo 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/329, kuriuo dėl gyvūninių maisto produktų, skirtų Milane (Italija) vyksiančiai parodai „EXPO Milano 2015“, įvežimo į Europos Sąjungą nukrypstama nuo Sąjungos nuostatų dėl gyvūnų ir visuomenės sveikatos ( 1 )

52

 

 

2015 m. kovo 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/330, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

64

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2015 m. kovo 2 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/331, kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Afganistane įgaliojimų terminas

66

 

*

2015 m. kovo 2 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/332, kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Pietų Kaukaze ir krizės Gruzijoje klausimais įgaliojimų terminas

70

 

*

2015 m. kovo 2 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/333, kuriuo skiriamas Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Italijai atstovaujantis narys

74

 

*

2015 m. kovo 2 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/334, kuriuo iš dalies keičiamas Taryboje posėdžiavusių Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių atstovų vidaus susitarimas dėl Europos Sąjungos pagalbos finansavimo pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą vadovaujantis AKR ir ES partnerystės susitarimu ir dėl finansinės paramos skyrimo užjūrio šalims ir teritorijoms, kurioms taikoma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ketvirtoji dalis

75

 

*

2015 m. kovo 2 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/335, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/231/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Somaliui

77

 

*

2015 m. kovo 2 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (BUSP) 2015/336, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2013/798/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Centrinės Afrikos Respublikai

79

 

*

2015 m. kovo 2 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (BUSP) 2015/337, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2010/231/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Somaliui

81

 

*

2015 m. vasario 27 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/338 dėl tam tikrų laikinųjų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku H5N8 potipio paukščių gripu Vengrijoje ( 1 )

83

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2014 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimo 2014/401/BUSP dėl Europos Sąjungos palydovų centro ir kuriuo panaikinami Bendrieji veiksmai 2001/555/BUSP dėl Europos Sąjungos Palydovų centro įsteigimo klaidų ištaisymas ( OL L 188, 2014 6 27 )

86

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top