EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:003:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 3, 2015 m. sausio 7 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 3

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

58 tomas
2015m. sausio 7d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2014 m. spalio 31 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/6, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 443/2009 I priedas, kad būtų atsižvelgta į 2011, 2012 ir 2013 m. užregistruotų naujų keleivinių automobilių masės raidą ( 1 )

1

 

*

2015 m. sausio 6 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/7, kuriuo leidžiama vartoti maisto produktų sveikumo teiginį, nesusijusį su susirgimo rizikos mažinimu, vaikų vystymusi ir sveikata, ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 432/2012 ( 1 )

3

 

*

2015 m. sausio 6 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/8, kuriuo atsisakoma leisti vartoti tam tikrus maisto produktų sveikumo teiginius, nesusijusius su susirgimo rizikos mažinimu ir su vaikų vystymusi ir sveikata ( 1 )

6

 

*

2015 m. sausio 6 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/9, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 142/2011, kuriuo įgyvendinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės, ir Tarybos direktyva 97/78/EB dėl tam tikrų mėginių ir priemonių, kuriems netaikomi veterinariniai tikrinimai pasienyje pagal tą direktyvą ( 1 )

10

 

*

2015 m. sausio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/10 dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų prašantiems pareiškėjams taikomų kriterijų, kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 870/2014 ( 1 )

34

 

*

2015 m. sausio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/11, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [„Kranjska klobasa“ (SGN)]

37

 

 

2015 m. sausio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/12, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

40

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2014 m. spalio 31 d. Komisijos deleguotoji direktyva (ES) 2015/13, kuria dėl vandens skaitiklių srauto srities iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/32/ES III priedas ( 1 )

42

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2015 m. sausio 5 d. Komisijos sprendimas (ES) 2015/14, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/88/ES dėl transeuropinės geležinkelių sistemos kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių techninių sąveikos specifikacijų (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 9909)  ( 1 )

44

 

*

2015 m. sausio 5 d. Komisijos sprendimas (ES) 2015/15 dėl pagal Tarybos direktyvos 89/686/EEB 7 straipsnį Suomijos priimtos priemonės, kuria uždraudžiama pateikti rinkai galvos apsaugos priemonę „Ribcap“ (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 10114)

59

 

*

2015 m. sausio 6 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/16 dėl standarto EN 1870-17:2012 „Rankinės horizontaliosios skersinio pjaustymo staklės su vienu pjovimo bloku“ nuorodos skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ribojimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/42/EB ( 1 )

61

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top