EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:366:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 366, 2014 m. gruodžio 20 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 366

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

57 tomas
2014m. gruodžio 20d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2014 m. gruodžio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1367/2014, kuriuo nustatomos Sąjungos žvejybos laivams taikomos tam tikrų giliavandenių žuvų išteklių 2015 m. ir 2016 m. žvejybos galimybės

1

 

*

2014 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1368/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką, ir Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1372/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 įgyvendinimo tvarką ( 1 )

15

 

*

2014 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1369/2014, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas [Garda (SKVN)]

17

 

*

2014 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1370/2014, kuriuo numatoma laikina išskirtinė pagalba Suomijos pieno gamintojams

18

 

*

2014 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1371/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1031/2014, kuriuo nustatomos papildomos išskirtinės laikinosios paramos tam tikrų vaisių ir daržovių augintojams priemonės

20

 

 

2014 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1372/2014, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

32

 

 

2014 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1373/2014, kuriuo nustatomas paskirstymo koeficientas, taikytinas kiekiui, dėl kurio 2014 m. gruodžio 1–7 d. pateiktos importo teisių paraiškos pagal Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 413/2014 leistas naudoti Ukrainos kilmės paukštienos tarifines kvotas

34

 

*

2014 m. lapkričio 28 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1374/2014 dėl draudimo bendrovėms taikomų statistinės atskaitomybės reikalavimų (ECB/2014/50)

36

 

*

2014 m. gruodžio 10 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1375/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1071/2013 dėl pinigų finansų įstaigų sektoriaus balanso (ECB/2013/33) (ECB/2014/51)

77

 

*

2014 m. gruodžio 10 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1376/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1745/2003 dėl privalomųjų atsargų taikymo (ECB/2003/9) (ECB/2014/52)

79

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2014 m. gruodžio 17 d. Komisijos direktyva 2014/110/ES, kuria dėl alogeninės kraujo donorystės laikinojo atidėjimo kriterijų iš dalies keičiama Direktyva 2004/33/EB ( 1 )

81

 

*

2014 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva 2014/111/ES, kuria atsižvelgiant į tam tikrus Tarptautinės jūrų organizacijos priimtus kodeksus ir su jais susijusius kai kurių konvencijų ir protokolų pakeitimus iš dalies keičiama Direktyva 2009/15/EB ( 1 )

83

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2014/938/ES

 

*

2014 m. liepos 9 d. Komisijos sprendimas dėl priemonės SA.35668 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP), kurią Danija ir Švedija įgyvendino įmonės Scandinavian Airlines naudai (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 4532)  ( 1 )

88

 

 

2014/939/ES

 

*

2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2014/833/ES dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su naujausiais labai patogeniško H5N8 potipio paukščių gripo protrūkiais Nyderlanduose (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 9741)  ( 1 )

104

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top