Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:363:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 363, 2014 m. gruodžio 18 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 363

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

57 tomas
2014m. gruodžio 18d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2014 m. gruodžio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1340/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1388/2013, kuriuo nustatomos tam tikrų žemės ūkio ir pramonės produktų Sąjungos autonominės tarifinės kvotos ir numatomas jų administravimas

1

 

*

2014 m. gruodžio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1341/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1387/2013, kuriuo sustabdomas autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems žemės ūkio ir pramonės produktams

10

 

*

2014 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1342/2014, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų IV ir V priedai ( 1 )

67

 

*

2014 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1343/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 951/2007, nustatantis tarpvalstybinio bendradarbiavimo programų, finansuojamų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1638/2006, įgyvendinimo taisykles

75

 

*

2014 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1344/2014, kuriuo pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnio 2 dalį prie 2014–2015 m. europinių ančiuvių žvejybos Biskajos įlankoje kvotų pridedami kiekiai, kurių Prancūzija ir Ispanija neišnaudojo 2013–2014 m. žvejybos sezonu

78

 

*

2014 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1345/2014 dėl cukraus, izogliukozės ir fruktozės perteklinių kiekių Kroatijoje nustatymo

80

 

*

2014 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1346/2014, kuriuo, pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 2 dalį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą, importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės sulfanilo rūgščiai nustatomas galutinis antidempingo muitas ir importuojamai Indijos kilmės sulfanilo rūgščiai panaikinamas galutinis antidempingo muitas

82

 

*

2014 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1347/2014, kuriuo, pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 597/2009 18 straipsnį atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą, importuojamai Indijos kilmės sulfanilo rūgščiai panaikinamas galutinis kompensacinis muitas

101

 

*

2014 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1348/2014 dėl duomenų teikimo, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo 8 straipsnio 2 ir 6 dalys ( 1 )

121

 

 

2014 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1349/2014, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

143

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2014/919/ES

 

*

2014 m. gruodžio 9 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprenimas 2013/463/ES dėl Kiprui skirtos makroekonominio koregavimo programos patvirtinimo

145

 

*

2014 m. gruodžio 15 d. Tarybos sprendimas 2014/920/BUSP, kuriuo skiriamas Europos Sąjungos karinio komiteto pirmininkas

149

 

 

2014/921/ES

 

*

2014 m. gruodžio 16 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo Kroatijai leidžiama pagal Direktyvos 2003/96/EB 19 straipsnį taikyti atleidimą nuo mokesčių gazoliui, naudojamam eksploatuojant humanitarinio išminavimo įrangą

150

 

*

2014 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas 2014/922/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/279/BUSP dėl Europos Sąjungos policijos misijos Afganistane (EUPOL AFGHANISTAN) ir pratęsiamas jo galiojimas

152

 

 

2014/923/ES

 

*

2014 m. gruodžio 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo statusą turinčio Jungtinio labai ilgos bazės interferometrijos instituto (JIV-ERIC) įsteigimo

156

 

 

2014/924/ES

 

*

2014 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo leidžiama nukrypti nuo tam tikrų Tarybos direktyvos 2000/29/EB nuostatų dėl Kanados ir Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės uosio (Fraxinus L.) medienos ir žievės (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 9469)

170

 

 

2014/925/ES

 

*

2014 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo patvirtinamos tam tikros iš dalies pakeistos 2014 m. gyvūnų ligų ir zoonozių likvidavimo, kontrolės ir stebėsenos programos ir dėl Sąjungos finansinio įnašo, skirto tam tikroms tuo sprendimu patvirtintoms programoms, iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2013/722/ES (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 9650)

173

 

 

2014/926/ES

 

*

2014 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nustatoma, kad pagal Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo bananų importo stabilizavimo priemonę nustatytos lengvatinės muito normos taikymas 2014 m. Peru kilmės importuojamiems bananams nėra laikinai nutraukiamas

181

 

 

2014/927/ES

 

*

2014 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2013/770/ES, siekiant Vartotojų, sveikatos ir maisto programų vykdomąją įstaigą pertvarkyti į Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomąją įstaigą

183

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2014 m. rugpjūčio 7 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1078/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo I priedas, klaidų ištaisymas ( OL L 297, 2014 10 15 )

185

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top