EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:360:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 360, 2014 m. gruodžio 17 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 360

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

57 tomas
2014m. gruodžio 17d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2014 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1334/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką patvirtinama veiklioji medžiaga gama-cihalotrinas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas ir valstybėms narėms suteikiama galimybė pratęsti šios veikliosios medžiagos laikinosios registracijos galiojimą ( 1 )

1

 

*

2014 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1335/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2535/2001, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl pieno bei pieno produktų importo tvarkos ir tarifinių kvotų atidarymo

6

 

*

2014 m. gruodžio 16 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1336/2014, kuriuo nustatoma pieno ir pieno produktų sektoriuje taikytina išskirtinė laikinoji priemonė – 2015 m. laikotarpio, kuriuo sviestui ir nugriebto pieno milteliams taikoma valstybės intervencija, paankstinimas

13

 

*

2014 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1337/2014, kuriuo iš dalies keičiamos įgyvendinimo reglamentų (ES) Nr. 947/2014 ir (ES) Nr. 948/2014 nuostatos dėl paskutinės sviesto ir nugriebto pieno miltelių privačiojo sandėliavimo pagalbos paraiškų teikimo dienos

15

 

*

2014 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1338/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 439/2011 pratęsiant nuostatos, kuria dėl kilmės statusą turinčių produktų sąvokos bendrojoje lengvatinių muitų tarifų sistemoje apibrėžties leidžiama nukrypti nuo Reglamento (EEB) Nr. 2454/93, kad būtų atsižvelgta į ypatingą Žaliojo Kyšulio padėtį, susijusią su tam tikrų žuvininkystės produktų eksportu į Europos Sąjungą, galiojimą

17

 

 

2014 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1339/2014, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

20

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotoji direktyva 2014/109/ES, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/40/ES II priedas nustatant vaizdinių įspėjimų, skirtų naudoti ant tabako gaminių, sąrašą ( 1 )

22

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2014/911/ES

 

*

2014 m. gruodžio 4 d. Tarybos sprendimas dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Latvijoje pradžios

28

 

*

2014 m. gruodžio 15 d. Tarybos sprendimas 2014/912/BUSP, kuriuo remiama fizinio saugumo ir atsargų valdymo (FSAV) veikla, kad būtų sumažintas neteisėtos prekybos šaulių ir lengvaisiais ginklais (ŠLG) bei jų šaudmenimis pavojus Sahelio regione

30

 

*

2014 m. gruodžio 15 d. Tarybos sprendimas 2014/913/BUSP dėl paramos Hagos elgesio kodeksui ir balistinių raketų neplatinimui įgyvendinant ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją

44

 

 

2014/914/ES

 

*

2014 m. gruodžio 15 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo sprendimo 2014/170/ES, kuriuo sudaromas trečiųjų šalių, nebendradarbiaujančių kovojant su NNN žvejyba, sąrašas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1005/2008, nustatantį Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, nuostatos, susijusios su Belizu

53

 

*

2014 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimas 2014/915/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/452/BUSP dėl Europos Sąjungos stebėsenos misijos Gruzijoje, EUMM Georgia

56

 

 

2014/916/ES

 

*

2014 m. gruodžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo ištaisomas Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2014/154/ES, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 leidžiama pateikti rinkai (6S)-5-metiltetrahidrofolinę rūgštį, gliukozamino druską, kaip naują maisto sudedamąją dalį, priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 9452)

58

 

 

2014/917/ES

 

*

2014 m. gruodžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo Tarybos direktyvai 2000/29/EB įgyvendinti nustatomos išsamios pranešimo apie aptiktus kenksminguosius organizmus ir apie priemones, kurių ėmėsi arba ketina imtis valstybės narės, taisyklės (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 9460)

59

 

 

2014/918/ES

 

*

2014 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo baigiamas antisubsidijų tyrimas dėl importuojamų Kinijos Liaudies Respublikos, Indijos ir Vietnamo kilmės poliesterių kuokštelinių pluoštų

65

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top