Help Print this page 

Document L:2014:335:TOC

Title and reference
Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 335, 2014 m. lapkričio 22 d.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 335

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

57 tomas
2014m. lapkričio 22d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2014 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1246/2014, kuriuo uždraudžiama su Ispanijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti juodąsias kalavijas V, VI, VII ir XII zonų ES ir tarptautiniuose vandenyse

1

 

*

2014 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1247/2014, kuriuo uždraudžiama su Jungtinės Karalystės vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti rombines rajas IIa ir IV zonų Sąjungos vandenyse

3

 

*

2014 m. lapkričio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1248/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 776/2014, kuriuo nustatoma nekvotinio cukraus eksporto kiekybinė norma, taikoma iki 2014–2015 prekybos metų pabaigos, ir panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1061/2014

5

 

*

2014 m. lapkričio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1249/2014 dėl leidimo naudoti inozitolį kaip žuvų ir vėžiagyvių pašarų priedą ( 1 )

7

 

*

2014 m. lapkričio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1250/2014, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 891/2009 nuostatos dėl Serbijos kilmės cukraus tarifinių kvotų

10

 

 

2014 m. lapkričio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1251/2014, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

13

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2014 m. lapkričio 21 d. Komisijos direktyva 2014/103/ES, kuria Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/68/EB dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais priedai trečią kartą priderinami prie mokslo ir technikos pažangos ( 1 )

15

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2014/826/ES

 

*

2014 m. lapkričio 10 d. Tarybos sprendimas dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinės jūrų organizacijos Jūrų saugumo komiteto 94-ajame posėdyje dėl 2011 m. Sustiprintų apžiūrų programos kodekso pakeitimų priėmimo

17

 

*

2014 m. lapkričio 21 d. Tarybos sprendimas 2014/827/BUSP, kuriuo iš dalies keičiami Bendrieji veiksmai 2008/851/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos, skirtos prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo

19

 

 

2014/828/ES

 

*

2014 m. spalio 15 d. Europos Centrinio Banko sprendimas dėl trečiosios padengtų obligacijų pirkimo programos įgyvendinimo (ECB/2014/40)

22

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top