EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:334:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 334, 2014 m. lapkričio 21 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 334

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

57 tomas
2014m. lapkričio 21d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2014 m. lapkričio 4 d. Tarybos sprendimas 2014/821/BUSP dėl Europos Sąjungos ir Ukrainos susitarimo dėl Europos Sąjungos patariamosios misijos civilinės saugumo sektoriaus reformos srityje Ukrainoje (EUAM Ukraine) statuso pasirašymo ir sudarymo

1

 

 

Europos Sąjungos ir Ukrainos susitarimas dėl Europos Sąjungos patariamosios misijos civilinės saugumo sektoriaus reformos srityje Ukrainoje (EUAM UKRAINE) statuso

3

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2014 m. lapkričio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1241/2014, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Westfälischer Pumpernickel (SGN)]

10

 

*

2014 m. lapkričio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1242/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nustatomos veiksmų atitinkamų suvestinių duomenų pateikimo taisyklės

11

 

*

2014 m. lapkričio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1243/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nustatomos informacijos, kurią turi atsiųsti valstybės narės, taip pat duomenų poreikio ir galimų duomenų šaltinių sinergijos taisyklės

39

 

*

2014 m. lapkričio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1244/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 375/2014, kuriuo įsteigiamas Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusas (ES pagalbos savanorių iniciatyva), įgyvendinimo taisyklės ( 1 )

52

 

 

2014 m. lapkričio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1245/2014, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

84

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2014 m. lapkričio 7 d. Tarybos direktyva 2014/102/ES, kuria dėl Kroatijos Respublikos stojimo adaptuojama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų ( 1 )

86

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2014/822/ES

 

*

2014 m. spalio 23 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

88

 

 

2014 m. spalio 23 d. Europos Parlamento rezoliucija, su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro 2012 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

90

 

 

2014/823/ES

 

*

2014 m. spalio 23 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro 2012 finansinių metų sąskaitų uždarymo

93

 

 

2014/824/ES

 

*

2014 m. spalio 23 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Sąjungos 2012 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba

94

 

 

2014 m. spalio 23 d. Europos Parlamento rezoliucija, su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2012 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba

95

 

 

2014/825/ES

 

*

2014 m. lapkričio 20 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nustatoma Europos kaimo plėtros tinklo ir Europos inovacijų partnerystės tinklo organizacinė struktūra bei veikla ir panaikinamas Sprendimas 2008/168/EB

98

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/51/EB, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 91/477/EEB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės, klaidų ištaisymas ( OL L 179, 2008 7 8 )

104

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top