EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:331:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 331, 2014 m. lapkričio 18 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 331

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

57 tomas
2014m. lapkričio 18d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2014 m. lapkričio 17 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1225/2014, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

1

 

*

2014 m. lapkričio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1226/2014 dėl leidimo vartoti maisto produktų sveikumo teiginį, susijusį su susirgimo rizikos mažinimu ( 1 )

3

 

*

2014 m. lapkričio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1227/2014, kuriuo nustatomas 2014 kalendoriniais metais taikytinas Tarybos reglamente (EB) Nr. 73/2009 numatytų tiesioginių išmokų koregavimo koeficientas ir panaikinamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 879/2014

6

 

*

2014 m. lapkričio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1228/2014, kuriuo vienus maisto produktų sveikumo teiginius, susijusius su rizikos susirgti mažinimu, vartoti leidžiama, o kitų neleidžiama ( 1 )

8

 

*

2014 m. lapkričio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1229/2014, kuriuo atsisakoma leisti vartoti tam tikrus maisto produktų sveikumo teiginius, nesusijusius su susirgimo rizikos mažinimu ir su vaikų vystymusi ir sveikata ( 1 )

14

 

*

2014 m. lapkričio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1230/2014 dėl leidimo naudoti vario bilizinatą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą ( 1 )

18

 

 

2014 m. lapkričio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1231/2014, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

22

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2014 m. lapkričio 17 d. Tarybos sprendimas 2014/800/BUSP, kuriuo pradedama Europos Sąjungos patariamoji misija civilinės saugumo sektoriaus reformos srityje Ukrainoje (EUAM Ukraine) ir iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/486/BUSP

24

 

*

2014 m. lapkričio 17 d. Tarybos sprendimas 2014/801/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi

26

 

 

2014/802/ES

 

*

2014 m. lapkričio 14 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimų 2010/470/ES ir 2010/472/ES nuostatos dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, susijusių su skrepio liga, taikomų avinių ir ožkinių rūšių gyvūnų embrionų prekybai Sąjungoje ir importui į Sąjungą (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 8339)  ( 1 )

28

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

 

2014/803/ES

 

*

2014 m. spalio 10 d. ES ir Šveicarijos jungtinio komiteto sprendimas Nr. 1/2014, kuriuo nustatomi atleidimo nuo 2009 m. birželio 25 d. Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl tikrinimų ir formalumų gabenant prekes supaprastinimo ir dėl muitinės įgyvendinamų saugumo priemonių I priedo 3 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje nurodytos prievolės perduoti duomenis atvejai

38

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2014 m. balandžio 14 d. Tarybos sprendimo 2014/252/ES dėl Europos Sąjungos ir Turkijos Respublikos susitarimo dėl neteisėtai šalyje gyvenančių asmenų readmisijos sudarymo klaidų ištaisymas ( OL L 134, 2014 5 7 )

40

 

*

2009 m. birželio 22 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 552/2009, iš dalies keičiančio Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedą, klaidų ištaisymas ( OL L 164, 2009 6 26 )

40

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top