EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:300:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 300, 2014m. spalis 18d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 300

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

57 tomas
2014m. spalio 18d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

 

2014/717/ES

 

*

2014 m. spalio 8 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos pagrindų susitarimo dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, pasirašymo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu

1

 

 

2014/718/ES

 

*

2014 m. spalio 8 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Filipinų Respublikos pagrindų susitarimo dėl partnerystės ir bendradarbiavimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, pasirašymo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu

3

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2014 m. spalio 15 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1096/2014, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios karbarilo, procimidono ir profenofoso koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai ( 1 )

5

 

*

2014 m. spalio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1097/2014, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 479/2010 nuostatos dėl valstybių narių pranešimų apie pieno ir pieno produktų sektorių

39

 

*

2014 m. spalio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1098/2014, kuriuo dėl tam tikrų kvapiųjų medžiagų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedas ( 1 )

41

 

 

2014 m. spalio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1099/2014, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

44

 

 

2014 m. spalio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1100/2014, kuriuo nustatomas paskirstymo koeficientas, taikytinas sūrių, skirtų 2015 m. eksportuoti į Jungtines Amerikos Valstijas pagal Reglamente (EB) Nr. 1187/2009 numatytas kvotas, eksporto licencijų paraiškoms

46

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2014/719/BUSP

 

*

2014 m. spalio 9 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas EUTM MALI/3/2014 dėl Europos Sąjungos karinės misijos siekiant prisidėti prie Malio ginkluotųjų pajėgų mokymo (EUTM Mali) ES misijos vado skyrimo, kuriuo panaikinamas Sprendimas EUTM MALI/1/2014

49

 

 

2014/720/ES

 

*

2014 m. spalio 13 d. Tarybos sprendimas dėl pozicijos, kurios turi būti laikomasi Europos Sąjungos vardu Komitete dėl viešųjų pirkimų dėl Juodkalnijos prisijungimo prie peržiūrėtos Sutarties dėl viešųjų pirkimų

51

 

 

2014/721/ES

 

*

2014 m. spalio 13 d. Tarybos sprendimas dėl pozicijos, kurios turi būti laikomasi Europos Sąjungos vardu Komitete dėl viešųjų pirkimų dėl Naujosios Zelandijos prisijungimo prie peržiūrėtos Sutarties dėl viešųjų pirkimų

53

 

 

2014/722/ES

 

*

2014 m. spalio 14 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo, vadovaujantis Direktyvos 2003/96/EB 19 straipsniu, Vokietijai leidžiama taikyti lengvatinį mokesčio tarifą uoste prisišvartavusiems laivams tiesiogiai tiekiamai elektros energijai

55

 

 

2014/723/ES

 

*

2014 m. rugsėjo 17 d. Europos Centrinio Banko sprendimas dėl Europos Centrinio Banko pinigų politikos ir priežiūros funkcijų atskyrimo įgyvendinimo (ECB/2014/39)

57

 

 

REKOMENDACIJOS

 

 

2014/724/ES

 

*

2014 m. spalio 10 d. Komisijos rekomendacija dėl pažangiųjų tinklų ir pažangiųjų apskaitos sistemų poveikio duomenų apsaugai vertinimo formos

63

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2014 m. gegužės 28 d. Komisijos sprendimo 2014/313/ES, kuriuo, atsižvelgiant į cheminių medžiagų klasifikavimo pakeitimus, iš dalies keičiami sprendimai 2011/263/ES, 2011/264/ES, 2011/382/ES, 2011/383/ES, 2012/720/ES ir 2012/721/ES, klaidų ištaisymas ( OL L 164, 2014 6 3 )

69

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top