EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:289:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 289, 2014 m. spalio 3 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 289

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

57 tomas
2014m. spalio 3d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

 

2014/691/ES

 

*

2014 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/668/ES dėl Europos Sąjungos, Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimo pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo, kiek tai susiję su jo III antraštine dalimi (išskyrus nuostatas dėl vienodo požiūrio į kitos Šalies teritorijoje teisėtai dirbančius trečiųjų šalių piliečius), IV, V, VI bei VII antraštinėmis dalimis ir susijusiais priedais bei protokolais

1

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2014 m. liepos 25 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1042/2014 dėl papildomų Reglamento (ES) Nr. 514/2014 nuostatų dėl atsakingų institucijų skyrimo, valdymo ir kontrolės pareigų ir dėl audito institucijų statuso bei įsipareigojimų

3

 

 

2014 m. spalio 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1043/2014, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

16

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2014/692/ES, Euratom

 

*

2014 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos darbo tvarkos taisyklės

18

 

 

2014/693/ES

 

*

2014 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimas, kuriuo skiriamas Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Lenkijai atstovaujantis narys

21

 

 

2014/694/ES

 

*

2014 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimas, kuriuo skiriami Regionų komiteto Prancūzijai atstovaujantys trys nariai ir Prancūzijai atstovaujantys du pakaitiniai nariai

22

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

1990 m. lapkričio 8 d. Tarybos direktyvos 90/604/EEB, iš dalies keičiančios Direktyvos 78/660/EEB dėl metinių atskaitomybių ir Direktyvos 83/349/EEB dėl konsoliduotos atskaitomybės nuostatas dėl lengvatų mažoms ir vidutinėms įmonėms ir atskaitomybės skelbimo sumas išreiškiant ekiu, klaidų ištaisymas ( OL L 317, 1990 11 16 ) (Specialusis leidimas lietuvių kalba, 17 skyrius, 1 tomas, p. 107)

23

 

*

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje klaidų ištaisymas ( OL L 7, 2009 1 10 )

24

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top