EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:283:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 283, 2014 m. rugsėjo 27 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 283

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

57 tomas
2014m. rugsėjo 27d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

Pranešimas dėl Biologinės įvairovės konvencijos Nagojos protokolo dėl galimybės naudotis genetiniais ištekliais ir sąžiningo bei teisingo naudos, gaunamos juos naudojant, pasidalijimo įsigaliojimo

1

 

*

Pranešimas, susijęs su Nagojos protokolo dėl galimybės naudotis genetiniais ištekliais ir sąžiningo bei teisingo naudos, gaunamos juos naudojant, pasidalijimo įsigaliojimu Sąjungai

1

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2014 m. rugsėjo 25 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1012/2014, kuriuo dėl Kroatijos įstojimo į Europos Sąjungą adaptuojamas Reglamentas (EB) Nr. 1340/2008 dėl Europos bendrijos ir Kazachstano Respublikos prekybos tam tikrais plieno gaminiais

2

 

*

2014 m. rugsėjo 26 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1013/2014, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje

9

 

*

2014 m. liepos 22 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1014/2014, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1255/2011 papildomas nuostatomis dėl bendros stebėsenos ir vertinimo sistemos, taikomos veiksmams, finansuojamiems Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo lėšomis, turinio ir struktūros

11

 

*

2014 m. liepos 22 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1015/2014, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema, II ir III priedai ir panaikinamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 154/2013

20

 

*

2014 m. liepos 22 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1016/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema, II priedas

23

 

*

2014 m. rugsėjo 24 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1017/2014, kuriuo uždraudžiama su Airijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti bukasnukius ilgauodegius grenadierius VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ES ir tarptautiniuose vandenyse

25

 

*

2014 m. rugsėjo 24 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1018/2014, kuriuo uždraudžiama su Airijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti juodąsias kalavijas V, VI, VII ir XII zonų ES ir tarptautiniuose vandenyse

27

 

*

2014 m. rugsėjo 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1019/2014, kuriuo uždraudžiama su Airijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti raudonpelekius pagelus VI, VII ir VIII zonų ES ir tarptautiniuose vandenyse

29

 

*

2014 m. rugsėjo 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1020/2014, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Българско розово масло (Bulgarsko rozovo maslo) (SGN)]

31

 

*

2014 m. rugsėjo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1021/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 669/2009, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 nuostatos dėl sustiprintos tam tikrų negyvūninės kilmės pašarų ir maisto produktų importo oficialios kontrolės, I priedas (1)

32

 

*

2014 m. rugsėjo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1022/2014, kuriuo 220-ą kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, nustatantis tam tikras specialias ribojamąsias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu

40

 

 

2014 m. rugsėjo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1023/2014, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

42

 

 

2014 m. rugsėjo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1024/2014, kuriuo nustatomas paskirstymo koeficientas, taikomas kiekiui, nurodytam pagal Reglamentu (EB) Nr. 891/2009 ir Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 170/2013 leistas naudoti cukraus sektoriaus tarifines kvotas 2014 m. rugsėjo 8–14 d. pateiktose importo licencijų paraiškose, ir kuriuo sustabdomas tokių licencijų paraiškų teikimas

44

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2014/675/ES

 

*

2014 m. rugsėjo 25 d. Tarybos sprendimas dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi EEE jungtiniame komitete dėl EEE susitarimo II priedo dalinio pakeitimo

47

 

 

2014/676/ES

 

*

2014 m. rugsėjo 25 d. Tarybos sprendimas, kuriuo skiriamas Regionų komiteto Čekijos Respublikai atstovaujantis pakaitinis narys

56

 

 

2014/677/ES

 

*

2014 m. rugsėjo 25 d. Tarybos sprendimas, kuriuo skiriamas Regionų komiteto Nyderlandams atstovaujantis narys ir keturi Nyderlandams atstovaujantys pakaitiniai nariai

57

 

*

2014 m. rugsėjo 26 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas 2014/678/BUSP, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai

59

 

 

2014/679/ES

 

*

2014 m. rugsėjo 25 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo dėl taikymo laikotarpio ir dėl demarkacinių zonų kilmės bulvių gumbų vežimo į pakavimo patalpas, siekiant, kad Sąjungoje neišplistų Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ir Epitrix tuberis (Gentner), iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2012/270/ES (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 6731)

61

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top