Help Print this page 

Document L:2014:219:TOC

Title and reference
Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 219, 2014 m. liepos 25 d.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 219

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

57 tomas
2014m. liepos 25d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2014 m. liepos 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 798/2014, kuriuo nustatomos tipinės kainos paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95

1

 

*

2014 m. liepos 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 799/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos, nustatomi metinių ir galutinių įgyvendinimo ataskaitų pavyzdžiai

4

 

*

2014 m. liepos 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 800/2014, kuriuo nustatoma ataskaitų teikimo tvarka ir kitos praktinės taisyklės, taikomos veiklos paramos finansavimui pagal nacionalines programas ir pagal specialią tranzito programą vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 515/2014, kuriuo kaip Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonė

10

 

*

2014 m. liepos 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 801/2014, kuriuo nustatomas tvarkaraštis ir kitos įgyvendinimo sąlygos, susijusios su Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo išteklių, numatytų asmenų perkėlimo į ES Sąjungos programai, skyrimo mechanizmu

19

 

*

2014 m. liepos 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 802/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos, nustatomi nacionalinių programų pavyzdžiai ir Komisijos ir valstybių narių elektroninio keitimosi duomenimis sistemos nuostatos bei sąlygos

22

 

*

2014 m. liepos 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 803/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 412/2013, kuriuo importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės keraminiams stalo ir virtuvės reikmenims nustatomas galutinis antidempingo muitas ir galutinai surenkamas laikinasis muitas

33

 

*

2014 m. liepos 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 804/2014, kuriuo dėl tam tikrų Italijos teritorijų, nukentėjusių nuo potvynių 2014 m., nukrypstama nuo Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 nuostatų, susijusių su paramos sumų sumažinimu dėl vėlavimo pateikti bendrąsias paraiškas ir teisių į išmokas paraiškas

35

 

 

2014 m. liepos 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 805/2014, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

37

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2014 m. liepos 8 d. Tarybos direktyva 2014/86/ES, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2011/96/ES dėl bendrosios mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių patronuojančioms ir dukterinėms bendrovėms

40

 

*

2014 m. liepos 8 d. Tarybos direktyva 2014/87/Euratomas, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/71/Euratomas, kuria nustatoma Bendrijos branduolinių įrenginių branduolinės saugos sistema

42

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2014 m. liepos 22 d. Tarybos sprendimas 2014/496/BUSP dėl Europos globalios navigacijos palydovinės sistemos diegimo, veikimo ir naudojimo aspektų, turinčių įtakos Europos Sąjungos saugumui, kuriuo panaikinami Bendrieji veiksmai 2004/552/BUSP

53

 

 

2014/497/ES

 

*

2014 m. liepos 23 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl Xylella fastidiosa (Well et Raju) patekimo į Sąjungą ir išplitimo joje prevencijos priemonių (pranešta dokumentu C(2014)5082)

56

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2014 m. gegužės 21 d. Visos Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių preferencinių kilmės taisyklių regioninės konvencijos jungtinio komiteto sprendimo Nr. 2 dėl Moldovos Respublikos prašymo priimti į Visos Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių preferencinių kilmės taisyklių regioninės konvencijos susitariančiąsias šalis klaidų ištaisymas ( OL L 217, 2014 7 23 )

65

 

*

2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) klaidų ištaisymas ( OL L 335, 2009 12 17 )

66

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top