Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:174:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 174, 2014 m. birželio 13 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 174

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

57 tomas
2014m. birželio 13d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

 

2014/347/ES

 

*

2014 m. vasario 20 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Armėnijos Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo dėl Europos Sąjungos ir Armėnijos Respublikos bendrojo susitarimo, kuriuo nustatomi Armėnijos Respublikos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai, sudarymo

1

 

 

Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Armėnijos Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas dėl Europos Sąjungos ir Armėnijos Respublikos bendrojo susitarimo, kuriuo nustatomi Armėnijos Respublikos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai

3

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2014 m. vasario 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 622/2014, kuriuo II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrajai įmonei leidžiama nukrypti nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1290/2013, kuriuo nustatomos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) dalyvavimo ir sklaidos taisyklės ( 1 )

7

 

*

2014 m. vasario 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 623/2014, kuriuo Biologinės pramonės sektorių bendrajai įmonei leidžiama taikyti nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1290/2013, kuriuo nustatomos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) dalyvavimo ir sklaidos taisyklės, nukrypti leidžiančią nuostatą ( 1 )

12

 

*

2014 m. vasario 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 624/2014, kuriuo bendrajai įmonei „Švarus dangus 2“ leidžiama taikyti nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1290/2013, kuriuo nustatomos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) dalyvavimo ir sklaidos taisyklės, nukrypti leidžiančią nuostatą ( 1 )

14

 

*

2014 m. kovo 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 625/2014, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 papildomas techniniais reguliavimo standartais, nustatant reikalavimus investuotojams, rėmėjams, pirminiams skolintojams ir įstaigoms iniciatorėms, susijusius su perleistos kredito rizikos pozicijomis ( 1 )

16

 

*

2014 m. birželio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 626/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas

26

 

*

2014 m. birželio 12 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 627/2014, kuriuo dėl suderinimo su technikos pažanga iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 582/2011 nuostatos dėl kietųjų dalelių stebėjimo naudojant transporto priemonėje įrengtą diagnostikos sistemą ( 1 )

28

 

*

2014 m. birželio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 628/2014, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 341/2007 nuostatos dėl Kinijos kilmės česnakų tarifinės kvotos

31

 

*

2014 m. birželio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 629/2014, kuriuo dėl veikliosios medžiagos metilnonilketono patvirtinimo sąlygų iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

33

 

*

2014 m. birželio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 630/2014, kuriuo 215-ą kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, nustatantis tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu

35

 

 

2014 m. birželio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 631/2014, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

38

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2014/348/ES

 

*

2014 m. birželio 5 d. Tarybos sprendimas dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi EEE jungtiniame komitete dėl EEE susitarimo 31 protokolo dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis, dalinio pakeitimo

40

 

*

2014 m. birželio 12 d. Tarybos sprendimas 2014/349/BUSP, kuriuo iš dalies keičiami Bendrieji veiksmai 2008/124/BUSP dėl Europos Sąjungos teisinės valstybės misijos Kosove EULEX KOSOVO

42

 

 

2014/350/ES

 

*

2014 m. birželio 5 d. Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą tekstilės gaminiams (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 3677)  ( 1 )

45

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top