Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:166:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 166, 2014 m. birželio 5 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 166

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

57 tomas
2014m. birželio 5d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2014 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas 2014/326/BUSP dėl Europos Sąjungos ir Korėjos Respublikos susitarimo, kuriuo nustatomos Korėjos Respublikos dalyvavimo Europos Sąjungos krizių valdymo operacijose bendrosios sąlygos, pasirašymo ir sudarymo

1

 

 

Europos Sąjungos ir Korėjos Respublikos susitarimas, kuriuo nustatomos Korėjos Respublikos dalyvavimo Europos Sąjungos krizių valdymo operacijose bendrosios sąlygos

3

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2014 m. birželio 4 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 601/2014, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedo nuostatos dėl mėsos kategorijų ir tam tikrų maisto priedų mėsos pusgaminiuose ( 1 )

11

 

*

2014 m. birželio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 602/2014, kuriuo siekiant palengvinti priežiūros praktikos, susijusios su papildomų rizikos koeficientų taikymu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013, konvergenciją nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai ( 1 )

22

 

 

2014 m. birželio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 603/2014, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

25

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2014/327/ES

 

*

2014 m. gegužės 6 d. Tarybos sprendimas dėl pozicijos, kurios turi laikytis Sąjunga OTIF Pavojingų krovinių vežimo ekspertų komiteto 53-iojoje sesijoje dėl tam tikrų Tarptautinio vežimo geležinkeliais sutarties (COTIF) C priedėlio pakeitimų, taikytinų nuo 2015 m. sausio 1 d.

27

 

 

2014/328/ES

 

*

2014 m. kovo 12 d. Europos Centrinio Banko sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2013/35 dėl papildomų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu (ECB/2014/11)

31

 

 

GAIRĖS

 

 

2014/329/ES

 

*

2014 m. kovo 12 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/14 dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų (ECB/2014/10)

33

 

 

2014/330/ES

 

*

2014 m. kovo 12 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2013/4 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu, ir kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2007/9 (ECB/2014/12)

42

 

 

III   Kiti aktai

 

 

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

 

*

2013 m. spalio 23 d. ELPA priežiūros institucijos sprendimas Nr. 407/13/COL, kuriuo devyniasdešimtąjį kartą iš dalies keičiamos procesinės ir materialinės taisyklės valstybės pagalbos srityje, įtraukiant naują skyrių apie 2014–2020 m. regioninę valstybės pagalbą ir pratęsiant skyrių apie 2007–2013 m. nacionalinę regioninę pagalbą ir regioninės pagalbos dideliems investicijų projektams nuodugnaus vertinimo kriterijus galiojimą

44

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top