Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:095:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 095, 2014m. kovas 29d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2014.095.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 95

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

57 tomas
2014m. kovo 29d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2014 m. kovo 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 322/2014, kuriuo dėl avarijos Fukušimos branduolinėje elektrinėje nustatomi specialūs Japonijos kilmės arba iš jos išsiųstų pašarų ir maisto produktų importo reikalavimai (1)

1

 

*

2014 m. kovo 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 323/2014, kuriuo iš dalies keičiami Reglamento (EB) Nr. 669/2009, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 nuostatos dėl sustiprintos tam tikrų negyvūninės kilmės pašarų ir maisto produktų importo oficialios kontrolės, I ir II priedai (1)

12

 

*

2014 m. kovo 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 324/2014, kuriuo patvirtinamos išskirtinės Lenkijos kiaulienos rinkos rėmimo priemonės

24

 

 

2014 m. kovo 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 325/2014, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

27

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2014/173/BUSP

 

*

2014 m. kovo 18 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas BiH/21/2014 dėl Europos Sąjungos karinės operacijos Bosnijoje ir Hercegovinoje ES operacijos vado skyrimo ir panaikinantis Sprendimą BiH/17/2011

29

 

 

2014/174/BUSP

 

*

2014 m. kovo 18 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas EUTM MALI/1/2014 dėl Europos Sąjungos karinės misijos siekiant prisidėti prie Malio ginkluotųjų pajėgų mokymo (EUTM Mali) ES misijos vado skyrimo ir kuriuo panaikinamas Sprendimas EUTM MALI/1/2013

30

 

 

2014/175/ES

 

*

2014 m. kovo 27 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo dėl mėsos produktų, apdorotų skrandžių, pūslių ir žarnų, paruoštų iš šviežios naminių paukščių, įskaitant ūkiuose auginamus ir laukinius medžiojamuosius paukščius, mėsos iš dalies keičiamas Sprendimas 2007/777/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 1904)  (1)

31

 

 

2014/176/ES

 

*

2014 m. kovo 27 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl Sąjungos finansinio įnašo koordinuotajam kontrolės planui, kuriuo siekiama nustatyti nesąžiningos prekybos tam tikrais maisto produktais mastą (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 1912)

39

 

 

2014/177/ES

 

*

2014 m. kovo 27 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo dėl paskelbimo, kad Lietuvoje oficialiai nenustatyta bruceliozės, iš dalies keičiamas Sprendimo 2003/467/EB II priedas (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 1940)  (1)

45

 

 

2014/178/ES

 

*

2014 m. kovo 27 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 1979)  (1)

47

 

 

2014/179/ES

 

*

2014 m. sausio 22 d. Europos Centrinio Banko sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2004/2 dėl Europos Centrinio Banko darbo reglamento patvirtinimo (ECB/2014/1)

56

 

 

REKOMENDACIJOS

 

 

2014/180/ES

 

*

2014 m. kovo 27 d. Komisijos rekomendacija dėl antrojo koordinuotojo kontrolės plano, kuriuo siekiama nustatyti nesąžiningos prekybos tam tikrais maisto produktais mastą (1)

64

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

Klaidų ištaisymas 2014 m. kovo 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/130/ES, kuriuo nustatomi būtinieji dokumentų, kompetentingų institucijų pasirašomų elektroniniu būdu pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje, tarptautinio tvarkymo reikalavimai, klaidų ištaisymas (OL L 80, 2014 3 19)

69

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top