EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:341:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 341, 2013m. gruodis 18d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2013.341.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 341

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

56 tomas
2013m. gruodžio 18d.


Turinys

 

I   Įstatymo galią turintys teisės aktai

Puslapis

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/58/ES, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2009/138/EB (Mokumas II) nuostatos dėl perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo pradžios datų ir dėl tam tikrų direktyvų (Mokumas I) panaikinimo datos ( 1 )

1

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1351/2013/ES, kuriuo suteikiama makrofinansinė pagalba Jordanijos Hašimitų Karalystei

4

 

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2013 m. gruodžio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1352/2013, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 608/2013 dėl muitinės atliekamo intelektinės nuosavybės teisių vykdymo užtikrinimo numatytos formos

10

 

*

2013 m. gruodžio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1353/2013, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Liers vlaaike (SGN)]

32

 

*

2013 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1354/2013, kuriuo ICES 27 ir 28.2 pakvadračiuose panaikinami tam tikri 2014 m. žvejybos pastangų apribojimai pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1098/2007, nustatantį Baltijos jūros menkių išteklių ir jų žvejybos būdų daugiametį planą

34

 

*

2013 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1355/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 669/2009, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 nuostatos dėl sustiprintos tam tikrų negyvūninės kilmės pašarų ir maisto produktų importo oficialios kontrolės, I priedas ( 1 )

35

 

*

2013 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1356/2013, kuriuo inicijuojamas galimo antidempingo priemonių, nustatytų Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 791/2011 tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams, vengimo importuojant tam tikrus Kinijos Liaudies Respublikos kilmės šiek tiek pakeistus tinklinius stiklo pluošto audinius, tyrimas ir įpareigojama tokius importuojamus produktus registruoti

43

 

*

2013 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1357/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas

47

 

 

2013 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1358/2013, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

50

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2013 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva 2013/63/ES, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 2002/56/EB I ir II priedų nuostatos dėl būtiniausių reikalavimų, kuriuos turi atitikti sėklinės bulvės ir sėklinių bulvių siuntos ( 1 )

52

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2013 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimas 2013/768/BUSP dėl ES veiklos pagal Europos saugumo strategiją remiant Sutarties dėl prekybos ginklais įgyvendinimą

56

 

 

2013/769/ES

 

*

2013 m. gruodžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo Vengrijai neleidžiama pradėti taikyti specialios Greitojo reagavimo mechanizmo priemonės nukrypstant nuo Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 193 straipsnio (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 9007)

68

 

 

2013/770/ES

 

*

2013 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo įsteigiama Vartotojų, sveikatos ir maisto programų vykdomoji įstaiga ir panaikinamas Sprendimas 2004/858/EB

69

 

 

2013/771/ES

 

*

2013 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo įsteigiama Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga ir panaikinami sprendimai 2004/20/EB ir 2007/372/EB

73

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top