Help Print this page 

Document L:2013:313:TOC

Title and reference
Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 313, 2013m. lapkritis 22d.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2013.313.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 313

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

56 tomas
2013m. lapkričio 22d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

 

2013/671/ES

 

*

2013 m. lapkričio 15 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Prancūzijos Respublikos susitarimo, kuriuo numatoma Sen Bartelemi bendrijai taikyti Sąjungos teisės aktus, susijusius su taupymo pajamų apmokestinimu ir administraciniu finansinės srities bendradarbiavimu, pasirašymo Europos Sąjungos vardu

1

 

 

2013/672/ES

 

*

2013 m. lapkričio 15 d. Tarybos sprendimas dėl Protokolo, kuriuo dvejiems metams nustatomos Europos Sąjungos ir Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo

3

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2013 m. lapkričio 19 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1180/2013, kuriuo nustatomos 2014 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Baltijos jūroje galimybės

4

 

*

2013 m. lapkričio 19 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1181/2013, kuriuo nustatomas Tarybos reglamentu (EB) Nr. 73/2009 numatytų tiesioginių išmokų už 2013 kalendorinius metus koregavimo koeficientas ir panaikinamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 964/2013

13

 

*

2013 m. lapkričio 19 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1182/2013, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (EB) Nr. 754/2009, (ES) Nr. 1262/2012, (ES) Nr. 39/2013 ir (ES) Nr. 40/2013 nuostatos dėl tam tikrų žvejybos galimybių

15

 

*

2013 m. lapkričio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1183/2013, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Slovenski med (SGN)]

30

 

*

2013 m. lapkričio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1184/2013, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Prés-salés du Mont-Saint-Michel (SKVN)]

32

 

*

2013 m. lapkričio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1185/2013, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Pâté de Campagne Breton (SGN)]

34

 

*

2013 m. lapkričio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1186/2013, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Orkney Scottish Island Cheddar (SGN)]

40

 

*

2013 m. lapkričio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1187/2013, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką patvirtinama veiklioji medžiaga pentiopiradas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas (1)

42

 

*

2013 m. lapkričio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1188/2013, kuriuo numatomas trumpesnis laikotarpis, per kurį reikia pranešti apie Sąjungos laivų, žvejojančių Zelandijos merlūzų ir norveginių omarų išteklius Kantabrijos jūroje ir prie vakarinės Pirėnų pusiasalio dalies, kurie iškraunami Ispanijos uostuose, atvykimą į uostą

47

 

 

2013 m. lapkričio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1189/2013, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

49

 

 

2013 m. lapkričio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1190/2013, kuriuo nustatomos tipinės kainos paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95

51

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top