EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:293:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 293, 2013m. lapkritis 5d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2013.293.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 293

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

56 tomas
2013m. lapkričio 5d.


Turinys

 

I   Įstatymo galią turintys teisės aktai

Puslapis

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1082/2013/ES dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 2119/98/EB (1)

1

 

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2013 m. rugpjūčio 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1083/2013, kuriuo nustatomos taisyklės, susijusios su laikino muitų tarifų lengvatų atšaukimo ir bendrųjų apsaugos priemonių priėmimo procedūra pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema

16

 

*

2013 m. spalio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1084/2013, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Plátano de Canarias (SGN)]

22

 

*

2013 m. spalio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1085/2013, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Westfälischer Knochenschinken (SGN)]

24

 

*

2013 m. spalio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1086/2013, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas [Raschera (SKVN)]

26

 

*

2013 m. lapkričio 4 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1087/2013, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1005/2009 nuostatos dėl informacijos apie metilbromidą teikimo

28

 

*

2013 m. lapkričio 4 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1088/2013, kuriuo dėl būtiniausioms orlaivių reikmėms skirtų produktų ir įrangos, kuriuose yra halonų arba kurių veikimas priklauso nuo halonų, importo arba eksporto licencijų prašymų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1005/2009

29

 

*

2013 m. lapkričio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1089/2013, kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 nuostatos dėl veikliosios medžiagos diatomito (infuzorinės žemės) patvirtinimo sąlygų (1)

31

 

*

2013 m. lapkričio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1090/2013, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Travia da Beira Baixa (SKVN)]

34

 

*

2013 m. lapkričio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1091/2013, kuriuo 206-ąjį kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, nustatantis tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu

36

 

 

2013 m. lapkričio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1092/2013, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

38

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2013/635/ES

 

*

2013 m. spalio 31 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo dėl taikymo laikotarpio iš dalies keičiami sprendimai 2005/734/EB, 2006/415/EB ir 2007/25/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 7148)  (1)

40

 

 

2013/636/ES

 

*

2013 m. spalio 31 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo dėl taikymo laikotarpio iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 2008/866/EB dėl tam tikrų dvigeldžių moliuskų, skirtų žmonių maistui, importo iš Peru laikino sustabdymo skubių priemonių (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 7162)  (1)

42

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top