EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:113:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, R 113, 2013m. balandis 25d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2013.113.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 113

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

56 tomas
2013m. balandžio 25d.


Turinys

 

I   Įstatymo galią turintys teisės aktai

Puslapis

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2013 m. balandžio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 377/2013/ES, kuriuo laikinai nukrypstama nuo Direktyvos 2003/87/EB, nustatančios šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje (1)

1

 

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2013 m. balandžio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 378/2013, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką patvirtinama veiklioji medžiaga Paecilomyces fumosoroseus (FE 9901 padermės) ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas (1)

5

 

 

2013 m. balandžio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 379/2013, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

9

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2013/191/ES

 

*

2013 m. balandžio 22 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo Latvijai leidžiama nustatyti specialią priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 26 straipsnio 1 dalies a punkto ir 168 bei 168a straipsnių

11

 

 

2013/192/ES

 

*

2013 m. balandžio 22 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo remiantis Direktyvos 2003/96/EB 19 straipsniu, Prancūzijos Respublikai leidžiama taikyti sumažintą mokesčio tarifą bešviniam benzinui, kuris naudojamas kaip variklių degalai ir sunaudojamas Korsikos departamentuose

13

 

 

2013/193/ES

 

*

2013 m. balandžio 22 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo pagal Direktyvos 2003/96/EB 19 straipsnį Prancūzijos Respublikai leidžiama taikyti diferencijuotus variklių degalųapmokestinimo lygius

15

 

 

2013/194/ES

 

*

2013 m. balandžio 22 d. Tarybos sprendimas, kuriuo skiriamas Regionų komiteto Ispanijai atstovaujantis narys ir Ispanijai atstovaujantis pakaitinis narys

17

 

 

2013/195/ES

 

*

2013 m. balandžio 23 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nustatomos praktinės sąlygos, vienodi formatai ir metodika, susiję su radijo spektro aprašu, nustatytu Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 243/2012/ES, kuriuo nustatoma daugiametė radijo spektro politikos programa (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 2235)  (1)

18

 

 

2013/196/ES

 

*

2013 m. balandžio 24 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2012/715/ES, kuriuo sudaromas trečiųjų šalių, kuriose žmonėms skirtų vaistų veikliosioms medžiagoms taikoma reglamentavimo sistema ir atitinkamomis kontrolės bei įgyvendinimo priemonėmis užtikrinamas visuomenės sveikatos lygis, prilygstantis Sąjungos sveikatos lygiui, sąrašas (1)

22

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB, klaidų ištaisymas (OL L 315, 2012 11 14)

24

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top