EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:090:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 90, 2013m. kovas 28d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2013.090.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 90

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

56 tomas
2013m. kovo 28d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2013 m. kovo 21 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 295/2013, kuriuo, atlikus naujojo eksportuotojo peržiūrą pagal Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 4 dalį, iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 192/2007, nustatantis galutinį antidempingo muitą importuojamam, inter alia, Taivano kilmės polietileno tereftalatui

1

 

*

2013 m. kovo 26 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 296/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 329/2007 dėl ribojančių priemonių Korėjos Liaudies Demokratinei Respublikai

4

 

*

2013 m. kovo 27 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 297/2013, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 44/2012, Nr. 39/2013 ir Nr. 40/2013 nuostatos dėl tam tikrų žvejybos galimybių

10

 

*

2013 m. kovo 27 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 298/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 314/2004 dėl tam tikrų ribojančių priemonių Zimbabvei

48

 

*

2013 m. kovo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 299/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EEB) Nr. 2568/91 dėl maišyto alyvuogių aliejaus ir maišyto alyvuogių išspaudų aliejaus savybių ir dėl atitinkamų analizės metodų

52

 

*

2013 m. kovo 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 300/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 605/2010, kuriuo nustatomos gyvūnų sveikatos, visuomenės sveikatos ir veterinarinio sertifikavimo sąlygos, taikomos įvežant į Europos Sąjungą žalią pieną ir pieno gaminius, skirtus vartoti žmonėms (1)

71

 

*

2013 m. kovo 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 301/2013, kuriuo dėl Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų 2009–2011 m. ciklo metinių patobulinimų iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (1)

78

 

*

2013 m. kovo 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 302/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 616/2007 dėl leidimo naudoti Bendrijos tarifines kvotas paukštienos, kurios kilmės šalis yra Brazilija, Tailandas ir kitos trečiosios šalys, sektoriuje ir dėl jų administravimo

86

 

 

2013 m. kovo 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 303/2013, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

90

 

 

2013 m. kovo 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 304/2013, kuriuo nustatomi importo muitai grūdų sektoriuje, galiojantys nuo 2013 m. balandžio 1 d.

92

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2013 m. kovo 27 d. Tarybos sprendimas 2013/160/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/101/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Zimbabvei

95

 

 

2013/161/ES

 

*

2013 m. kovo 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/163/ES dėl trečiųjų šalių pagal Tarybos direktyvos 96/23/EB 29 straipsnį pateiktų planų patvirtinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 1279)  (1)

99

 

 

2013/162/ES

 

*

2013 m. kovo 26 d. Komisijos sprendimas dėl valstybių narių metinių išmetamų dujų kiekio kvotų 2013–2020 m. laikotarpiu nustatymo pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 406/2009/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 1708)

106

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top