Help Print this page 

Document L:2013:047:TOC

Title and reference
Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 47, 2013m. vasaris 20d.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2013.047.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 47

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

56 tomas
2013m. vasario 20d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2013 m. sausio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 139/2013, nustatantis gyvūnų sveikatos reikalavimus tam tikriems į Sąjungą įvežamiems paukščiams ir jų karantino sąlygas (1)

1

 

*

2013 m. vasario 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 140/2013, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas [Pa de Pagès Català (SGN)]

18

 

*

2013 m. vasario 19 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 141/2013, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1338/2008 dėl Bendrijos statistikos apie visuomenės sveikatą ir sveikatą bei saugą darbe nuostatos dėl Europos gyventojų sveikatos tyrimu grindžiamos statistikos (1)

20

 

*

2013 m. vasario 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 142/2013, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 nuostatos dėl duomenų, susijusių su Naujojoje Zelandijoje sertifikatus pieno produktų eksportui išduodančia institucija

49

 

*

2013 m. vasario 19 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 143/2013, kuriuo dėl transporto priemonių, kurios pateiktos patvirtinti pagal pakopinę tipo patvirtinimo procedūrą, išmetamo CO2 kiekio nustatymo iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008 (1)

51

 

*

2013 m. vasario 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 144/2013, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 606/2009 nuostatos, susijusios su vynininkystės metodais ir jiems taikomais apribojimais ir iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 436/2009 nuostatos, susijusios su tokių metodų įrašymu į vyno produktų lydraščius ir vyno sektoriuje privalomus pildyti žurnalus

56

 

*

2013 m. vasario 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 145/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 314/2004 dėl tam tikrų ribojančių priemonių Zimbabvei

63

 

 

2013 m. vasario 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 146/2013, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

68

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2013/90/ES

 

*

2013 m. vasario 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo patvirtinamas laukinių kiaulių klasikinio kiaulių maro likvidavimo ir neatidėliotinos jų vakcinacijos tam tikrose Latvijos teritorijose planas (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 720)

70

 

 

2013/91/ES

 

*

2013 m. vasario 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su klasikiniu kiaulių maru Latvijoje, iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/855/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 722)  (1)

72

 

 

2013/92/ES

 

*

2013 m. vasario 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl Kinijos kilmės nurodytoms prekėms vežti faktiškai naudojamos medinės pakavimo medžiagos priežiūros, augalų sveikatos tikrinimo ir kitų priemonių (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 789)

74

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top