EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:021:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, R 021, 2013m. sausis 24d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2013.021.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 21

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

56 tomas
2013m. sausio 24d.


Turinys

 

I   Įstatymo galią turintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2012 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 55/2013 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1214/2011 dėl profesionalaus tarpvalstybinio grynųjų eurų vežimo kelių transportu iš vienos euro zonos valstybės narės į kitą taikymo srities išplėtimo

1

 

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2013 m. sausio 16 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 56/2013, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 999/2001, nustatančio tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles, I ir IV priedai (1)

3

 

*

2013 m. sausio 23 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 57/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1418/2007 dėl tam tikrų naudoti skirtų atliekų eksporto į tam tikras EBPO nepriklausančias šalis (1)

17

 

*

2013 m. sausio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 58/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (1)

19

 

*

2013 m. sausio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 59/2013, kuriuo dėl medžiagos monenzino iš dalies keičiamas Reglamento (ES) Nr. 37/2010 dėl farmakologiškai aktyvių medžiagų, jų klasifikacijos ir didžiausios leidžiamosios koncentracijos gyvūniniuose maisto produktuose priedas (1)

21

 

*

2013 m. sausio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 60/2013, kuriuo 185-ąjį kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, nustatantis tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu

23

 

 

2013 m. sausio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 61/2013, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

25

 

 

2013 m. sausio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 62/2013, kuriuo nustatomas eksporto licencijų išdavimo procentinis dydis, kuriuo atmetamos eksporto licencijų paraiškos ir sustabdomas nekvotinio cukraus eksporto licencijų paraiškų teikimas

27

 

 

2013 m. sausio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 63/2013, kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 892/2012 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2012–2013 prekybos metais

28

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2013/48/ES

 

*

2013 m. sausio 22 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2011/77/ES dėl Sąjungos finansinės pagalbos suteikimo Airijai

30

 

 

2013/49/ES

 

*

2013 m. sausio 22 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo leidžiama teikti rinkai sintetinį zeaksantiną kaip naują maisto sudedamąją dalį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 110)

32

 

 

2013/50/ES

 

*

2013 m. sausio 22 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo leidžiama išplėsti ispaninio šalavijo (Salvia hispanica) sėklų kaip naujos maisto sudedamosios dalies paskirtį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 123)

34

 

 

2013/51/ES

 

*

2013 m. sausio 23 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl trečiųjų šalių reglamentavimo sistemų, taikomų žmonėms skirtų vaistų veikliosioms medžiagoms, ir atitinkamų kontrolės bei įgyvendinimo priemonių vertinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB 111b straipsnį (1)

36

 

 

III   Kiti aktai

 

 

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

 

*

2012 m. spalio 26 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 191/2012, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo I priedas (Veterinarijos ir fitosanitarijos klausimai)

37

 

*

2012 m. spalio 26 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 192/2012, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo I priedas (Veterinarijos ir fitosanitarijos klausimai)

39

 

*

2012 m. spalio 26 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 193/2012, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo I priedas (Veterinarijos ir fitosanitarijos klausimai) ir II priedas (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)

41

 

*

2012 m. spalio 26 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 194/2012, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo II priedas (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)

42

 

*

2012 m. spalio 26 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 195/2012, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo II priedas (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)

43

 

*

2012 m. spalio 26 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 196/2012, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo II priedas (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)

44

 

*

2012 m. spalio 26 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 197/2012, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo II priedas (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)

45

 

*

2012 m. spalio 26 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 198/2012, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo II priedas (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)

48

 

*

2012 m. spalio 26 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 199/2012, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo XIII priedas (Transportas)

49

 

*

2012 m. spalio 26 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 200/2012, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo XX priedas (Aplinka)

50

 

*

2012 m. spalio 26 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 201/2012, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo XX priedas (Aplinka)

51

 

*

2012 m. spalio 26 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 202/2012, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo XX priedas (Aplinka)

54

 

*

2012 m. spalio 26 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 203/2012, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo XX priedas (Aplinka)

56

 

*

2012 m. spalio 26 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 204/2012, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo 10 protokolas dėl tikrinimų ir formalumų gabenant prekes supaprastinimo

57

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top