EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:347:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 347, 2012m. gruodis 15d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2012.347.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 347

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

55 tomas
2012m. gruodžio 15d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2012 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1203/2012 dėl pavienių reguliuojamų mažmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų pardavimo Sąjungoje (1)

1

 

*

2012 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1204/2012, kuriuo patvirtinami saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimai [Castelmagno (SKVN)]

8

 

*

2012 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1205/2012, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 802/2010 nuostatos dėl kompanijos veiklos rezultatų (1)

10

 

*

2012 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1206/2012 dėl leidimo naudoti endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš Aspergillus oryzae (DSM 10287), preparatą kaip mėsinių naminių paukščių, nujunkytų paršelių ir penimųjų kiaulių pašarų priedą, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1332/2004 ir (EB) Nr. 2036/2005 (leidimo turėtojas – „DSM Nutritional Products“) (1)

12

 

 

2012 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1207/2012, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

15

 

 

2012 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1208/2012, kuriuo nustatomi importo muitai grūdų sektoriuje, galiojantys nuo 2012 m. gruodžio 16 d.

17

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2012/782/ES

 

*

2012 m. gruodžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo 2013 m. sausio 1 d.–gruodžio 31 d. laikotarpiui nustatomi kontroliuojamų medžiagų, kurioms taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų, kiekiai ir paskirstomos kvotos (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 8899)

20

 

 

2012/783/ES

 

*

2012 m. gruodžio 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl Jordanijos Hašimitų Karalystės jūrininkų rengimo ir atestavimo sistemų pripažinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/106/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 9253)  (1)

28

 

 

2012/784/ES

 

*

2012 m. gruodžio 13 d. Komisijos sprendimas dėl nacionalinių nuostatų, apie kurias pranešė Austrija, taikomų tam tikroms pramoninėms šiltnamio efektą sukeliančioms dujoms (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 9256)

29

 

 

2012/785/ES

 

*

2012 m. gruodžio 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo patvirtinamos tam tikros iš dalies pakeistos 2012 m. gyvūnų ligų ir zoonozių likvidavimo ir stebėsenos programos ir iš dalies keičiamos Įgyvendinimo sprendimo 2011/807/ES nuostatos dėl Sąjungos finansinio įnašo, skirto tam tikroms tuo sprendimu patvirtintoms programoms (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 9264)

31

 

 

2012/786/ES

 

*

2012 m. gruodžio 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo dėl nacionalinių priemonių, kuriomis siekiama, kad į tam tikras Airijos, Suomijos ir Jungtinės Karalystės teritorijų dalis nepatektų tam tikros vandens gyvūnų ligos, iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/221/ES (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 9295)  (1)

36

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

 

2012/787/ES

 

*

2012 m. lapkričio 29 d. RPA ir ES muitinių bendrdarbiavimo komiteto Sprendimas Nr. 1/2012 dėl nuostatos, leidžiančios nukrypti nuo Rytų ir Pietų Afrikos valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių laikinojo susitarimo, nustatančio ekonominės partnerystės pagrindą, 1 protokole išdėstytų kilmės taisyklių, atsižvelgiant į ypatingą Rytų ir Pietų Afrikos valstybių padėtį, susijusią su konservuotais tunais ir tunų nugarine

38

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2012 m. liepos 24 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 692/2012, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 43/2012 ir (ES) Nr. 44/2012 nuostatos, susijusios su didžiųjų mantų apsauga ir tam tikromis žvejybos galimybėmis, klaidų ištaisymas (OL L 203, 2012 7 31)

41

 

*

2012 m. gruodžio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1155/2012, kuriuo 183-ąjį kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, nustatantis tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems Al-Qaida tinklu, klaidų ištaisymas (OL L 335, 2012 12 7)

43

 

*

2012 m. birželio 21 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 601/2012 dėl išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėsenos ir ataskaitų teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB klaidų ištaisymas (OL L 181, 2012 7 12)

43

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top