Help Print this page 

Document L:2012:345:TOC

Title and reference
Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 345, 2012m. gruodis 15d.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2012.345.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 345

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

55 tomas
2012m. gruodžio 15d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2012/757/ES

 

*

2012 m. lapkričio 14 d. Komisijos sprendimas dėl Europos Sąjungos traukinių eismo organizavimo ir valdymo posistemio techninės sąveikos specifikacijos, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2007/756/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 8075)  (1)

1

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top