Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:336:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 336, 2012m. gruodis 8d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2012.336.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 336

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

55 tomas
2012m. gruodžio 8d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2012 m. gruodžio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1159/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas

1

 

*

2012 m. gruodžio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1160/2012, kuriuo dėl naminių galvijų, skirtų vežti tranzitu iš Kaliningrado srities į kitus Rusijos regionus per Lietuvos teritoriją, veterinarijos sertifikato pavyzdžio iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 206/2010 (1)

9

 

*

2012 m. gruodžio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1161/2012, kuriuo dėl medžiagos fenbendazolo iš dalies keičiamas Reglamento (ES) Nr. 37/2010 dėl farmakologiškai aktyvių medžiagų, jų klasifikacijos ir didžiausios leidžiamosios koncentracijos gyvūniniuose maisto produktuose priedas (1)

14

 

*

2012 m. gruodžio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1162/2012, kuriuo dėl Rusijos įrašų trečiųjų šalių, iš kurių leidžiama į Sąjungą įvežti tam tikrą mėsą, mėsos produktus ir kiaušinius, sąrašuose iš dalies keičiamas Sprendimas 2007/777/EB ir Reglamentas (EB) Nr. 798/2008 (1)

17

 

*

2012 m. gruodžio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1163/2012, kuriuo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 517/94 nustatomos 2013 m. tekstilės kvotų valdymo ir paskirstymo taisyklės

22

 

*

2012 m. gruodžio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1164/2012, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3030/93 dėl tam tikrų tekstilės gaminių importo iš trečiųjų šalių bendrųjų taisyklių I ir II priedai

29

 

*

2012 m. gruodžio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1165/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EB) Nr. 517/94 dėl tekstilės gaminių, kuriems netaikomos dvišalės sutartys, protokolai ar kiti susitarimai arba kitos konkrečios Bendrijos importo taisyklės, bendrųjų importo iš tam tikrų trečiųjų šalių taisyklių I priedas

55

 

*

2012 m. gruodžio 7 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1166/2012, kuriuo dėl dimetildikarbonato (E 242) naudojimo tam tikruose alkoholiniuose gėrimuose iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas (1)

75

 

 

2012 m. gruodžio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1167/2012, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

78

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2012/758/ES

 

*

2012 m. lapkričio 22 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimas, kuriuo skiriamas Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos narys

80

 

 

2012/759/ES

 

*

2012 m. lapkričio 29 d. Tarybos sprendimas dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Pasaulio prekybos organizacijos Generalinėje taryboje dėl Tadžikistano Respublikos stojimo į PPO

81

 

 

2012/760/ES

 

*

2012 m. gruodžio 6 d. Tarybos sprendimas, kuriuo skiriamas Regionų komiteto Vokietijai atstovaujantis narys ir Vokietijai atstovaujantis pakaitinis narys

82

 

 

2012/761/ES

 

*

2012 m. lapkričio 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo patvirtinamos valstybių narių pateiktos 2013 m. ir daugiametės tam tikrų gyvūnų ligų ir zoonozių likvidavimo, kontrolės ir stebėsenos programos ir nustatomas Sąjungos finansinis įnašas (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 8682)

83

 

 

2012/762/ES

 

*

2012 m. gruodžio 6 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo dėl pasienio kontrolės postų ir TRACES veterinarijos padalinių sąrašų iš dalies keičiamas Sprendimas 2009/821/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 8889)  (1)

94

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top