EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:332:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 332, 2012m. gruodis 4d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2012.332.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 332

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

55 tomas
2012m. gruodžio 4d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2012 m. gruodžio 3 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1139/2012, kuriuo įgyvendinamos Reglamento (ES) Nr. 753/2011 dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems asmenims, grupėms, įmonėms ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Afganistane 11 straipsnio 1 ir 4 dalys

1

 

*

2012 m. lapkričio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1140/2012, kuriuo patvirtinami reikšmingi saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimai [Coppia Ferrarese (SGN)]

8

 

*

2012 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1141/2012, kuriuo uždraudžiama su Švedijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti ledjūrio menkes Norvegijos vandenyse į pietus nuo 62° šiaurės platumos

10

 

*

2012 m. gruodžio 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1142/2012, kuriuo 182-ąjį kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, nustatantis tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu

12

 

 

2012 m. gruodžio 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1143/2012, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

16

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2012 m. gruodžio 3 d. Komisijos direktyva 2012/45/ES, kuria Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/68/EB dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais priedai antrą kartą priderinami prie mokslo ir technikos pažangos (1)

18

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2012/743/BUSP

 

*

2012 m. lapkričio 27 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas Atalanta/3/2012 dėl Europos Sąjungos karinės operacijos, skirtos prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo (Atalanta), ES pajėgų vado skyrimo

20

 

 

2012/744/ES

 

*

2012 m. lapkričio 28 d. Tarybos sprendimas priimtas bendru sutarimu su Komisijos Pirmininku, kuriuo skiriamas naujas Europos Komisijos narys

21

 

*

2012 m. gruodžio 3 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas 2012/745/BUSP, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2011/486/BUSP dėl ribojamųjų priemonių tam tikriems asmenims, grupėms, įmonėms ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Afganistane

22

 

 

2012/746/ES

 

*

2012 m. lapkričio 30 d. Komisijos sprendimas dėl prekių, skirtų nemokamai išdalyti ar naudotis asmenims, nukentėjusiems per 2012 m. gegužės mėn. Italijoje įvykusius žemės drebėjimus, importo be muito (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 8687)

29

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2012 m. kovo 23 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 267/2012 dėl ribojamųjų priemonių Iranui, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 961/2010, klaidų ištaisymas (OL L 88, 2012 3 24)

31

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top