EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:327:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 327, 2012m. lapkritis 27d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2012.327.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 327

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

55 tomas
2012m. lapkričio 27d.


Turinys

 

I   Įstatymo galią turintys teisės aktai

Puslapis

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/33/ES, kuria dėl sieros kiekio jūriniame kure iš dalies keičiama Tarybos direktyva 1999/32/EB

1

 

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2012 m. lapkričio 26 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1099/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 270/2011 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir organizacijoms, atsižvelgiant į padėtį Egipte

14

 

*

2012 m. lapkričio 26 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1100/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 101/2011 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Tunise

16

 

*

2012 m. lapkričio 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1101/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (1)

18

 

 

2012 m. lapkričio 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1102/2012, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

20

 

 

2012 m. lapkričio 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1103/2012, kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 892/2012 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2012–2013 prekybos metais

22

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2012 m. lapkričio 26 d. Komisijos direktyva 2012/39/ES, kuria dėl tam tikrų žmogaus audinių ir ląstelių ištyrimo techninių reikalavimų iš dalies keičiama Direktyva 2006/17/EB (1)

24

 

*

2012 m. lapkričio 26 d. Komisijos direktyva 2012/40/ES, kuria pataisomas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką I priedas (1)

26

 

*

2012 m. lapkričio 26 d. Komisijos direktyva 2012/41/ES, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/8/EB, kad į jos I priedą įrašytą veikliąją medžiagą nonano dirūgštį būtų galima naudoti 2-o tipo produktams (1)

28

 

*

2012 m. lapkričio 26 d. Komisijos direktyva 2012/42/ES, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/8/EB į jos I priedą įrašant veikliąją medžiagą vandenilio cianidą (1)

31

 

*

2012 m. lapkričio 26 d. Komisijos direktyva 2012/43/ES, kuria iš dalies keičiamos tam tikros Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB I priedo antraštės (1)

34

 

*

2012 m. lapkričio 26 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva 2012/44/ES, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2003/90/EB ir 2003/91/EB, kuriomis nustatytos atitinkamai Tarybos direktyvų 2002/53/EB ir 2002/55/EB 7 straipsnio įgyvendinimo priemonės, susijusios su žemės ūkio augalų rūšių ir daržovių rūšių tam tikrų veislių būtiniausiai tikrintinais požymiais ir būtinais tikrinimo reikalavimais (1)

37

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2012 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas 2012/723/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/172/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir organizacijoms atsižvelgiant į padėtį Egipte

44

 

*

2012 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas 2012/724/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/72/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Tunise

45

 

 

2012/725/ES

 

*

2012 m. lapkričio 22 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 leidžiama pateikti rinkai galvijų laktoferiną kaip naują maisto sudedamąją dalį (Morinaga) (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 8390)

46

 

 

2012/726/ES

 

*

2012 m. lapkričio 22 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 leidžiama pateikti rinkai dihidrokapsiatą kaip naują maisto sudedamąją dalį (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 8391)

49

 

 

2012/727/ES

 

*

2012 m. lapkričio 22 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 leidžiama pateikti rinkai galvijų laktoferiną kaip naują maisto sudedamąją dalį (FrieslandCampina) (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 8404)

52

 

 

2012/728/ES

 

*

2012 m. lapkričio 23 d. Komisijos sprendimas dėl bifentrino, skirto naudoti 18-to tipo produktuose, neįtraukimo į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką I, IA ir IB priedą (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 8442)  (1)

55

 

 

2012/729/ES

 

*

2012 m. lapkričio 23 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo dėl taikymo laikotarpio iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 2008/866/EB dėl tam tikrų dvigeldžių moliuskų, skirtų žmonių maistui, importo iš Peru laikino sustabdymo skubių priemonių (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 8459)  (1)

56

 

 

Klaidų ištaisymas

 

 

2012 m. lapkričio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1095/2012, kuriuo nustatomos tipinės kainos paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95, klaidų ištaisymas (OL L 325, 2012 11 23)

57

 

*

2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1122/2009, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su kompleksiniu paramos susiejimu, moduliavimu ir integruota administravimo ir kontrolės sistema pagal tame reglamente numatytas ūkininkams skirtas tiesioginės paramos schemas, ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su kompleksiniu paramos susiejimu pagal vyno sektoriui numatytą paramos schemą, klaidų ištaisymas (OL L 316, 2009 12 2)

58

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top