Help Print this page 

Document L:2012:311:TOC

Title and reference
Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 311, 2012m. lapkritis 10d.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2012.311.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 311

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

55 tomas
2012m. lapkričio 10d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2012 m. lapkričio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1052/2012, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2012/696/ES

 

*

2012 m. lapkričio 6 d. Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/88/ES dėl transeuropinės geležinkelių sistemos kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių techninių sąveikos specifikacijų (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 7325)  (1)

3

 

 

2012/697/ES

 

*

2012 m. lapkričio 8 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl Pomacea (Perry) genties sraigių patekimo į Sąjungą ir paplitimo joje prevencijos (pranešta dokumentu Nr. C(2012) 7803)

14

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2012 m. birželio 28 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 880/2012, kuriuo papildomos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 nuostatos dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo ir gamintojų organizacijų derybų dėl sutarčių sudarymo pieno ir pieno produktų sektoriuje, klaidų ištaisymas (OL L 263, 2012 9 28)

18

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top