EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:287:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 287, 2012m. spalis 18d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2012.287.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 287

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

55 tomas
2012m. spalio 18d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

 

2012/643/ES

 

*

2012 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Kanados susitarimo dėl muitinių bendradarbiavimo tiekimo grandinės saugumo srityje pasirašymo Sąjungos vardu

1

 

 

2012/644/ES

 

*

2012 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimo Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įsipareigojimų sąrašuose joms stojant į Europos Sąjungą pasirašymo Europos Sąjungos vardu

2

 

 

2012/645/ES

 

*

2012 m. spalio 10 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo sudarymo

3

 

 

2012/646/ES

 

*

2012 m. spalio 10 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Brazilijos Federacinės Respublikos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo galiojimo pratęsimo

4

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2012 m. spalio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 957/2012, kuriuo dėl Nyderlandų Antilų įrašo išbraukimo iš trečiųjų šalių, iš kurių į Sąjungą leidžiama įvežti žalio pieno ir pieno gaminių siuntas, sąrašo iš dalies keičiamas Reglamento (ES) Nr. 605/2010 I priedas (1)

5

 

 

2012 m. spalio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 958/2012, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

7

 

 

2012 m. spalio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 959/2012 dėl česnakų importo licencijų išdavimo nuo 2012 m. gruodžio 1 d. iki 2013 m. vasario 28 d.

9

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2012/647/ES

 

*

2012 m. spalio 16 d. Tarybos sprendimas, kuriuo skiriamas Regionų komiteto Vokietijai atstovaujantis narys

11

 

 

2012/648/ES

 

*

2012 m. spalio 16 d. Tarybos sprendimas, kuriuo skiriamas Regionų komiteto Belgijai atstovaujantis narys ir Belgijai atstovaujantis pakaitinis narys

12

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

*

2012 m. spalio 3 d. ES ir Jordanijos asociacijos tarybos rekomendacija dėl ES ir Jordanijos EKP veiksmų plano įgyvendinimo

13

 

 

III   Kiti aktai

 

 

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

 

*

2011 m. birželio 29 d. ELPA priežiūros institucijos sprendimas Nr. 204/11/COL dėl tariamos valstybės pagalbos, skirtos Norsk Film grupei priklausančioms įmonėms (Norvegija)

14

 

*

2012 m. gegužės 22 d. ELPA priežiūros institucijos sprendimas Nr. 189/12/COL dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo netaikymo elektros energijos gamybai ir didmeninei prekybai ja Norvegijoje

21

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2012 m. rugpjūčio 23 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 771/2012 dėl Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės bioetanolio importo registravimo taikant Tarybos reglamento (EB) Nr. 597/2009 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių 24 straipsnio 5 dalį klaidų ištaisymas (OL L 229, 2012 8 24)

25

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top