Help Print this page 

Document L:2012:274:TOC

Title and reference
Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 274, 2012m. spalis 9d.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2012.274.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 274

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

55 tomas
2012m. spalio 9d.


Turinys

 

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2012 m. liepos 5 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 918/2012, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 236/2012 dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo ir tam tikrų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių aspektų nuostatos, susijusios su apibrėžtimis, grynųjų trumpųjų pozicijų apskaičiavimu, padengtais valstybės kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriais, informacijos pranešimo ribomis, likvidumo ribomis apribojimams sustabdyti, dideliu finansinių priemonių vertės sumažėjimu ir neigiamais įvykiais (1)

1

 

*

2012 m. liepos 5 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 919/2012, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 236/2012 dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo ir tam tikrų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių aspektų nuostatos, susijusios su likvidžių akcijų ir kitų finansinių priemonių vertės sumažėjimo skaičiavimo metodo techniniais reguliavimo standartais (1)

16

 

*

2012 m. spalio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 920/2012, kuriuo uždraudžiama su Kipro vėliava plaukiojančių arba Kipre registruotų ir Atlanto vandenyne į rytus nuo 45° vakarų ilgumos bei Viduržemio jūroje ilgosiomis ūdomis paprastuosius tunus žvejojančių laivų žvejybos veikla

18

 

*

2012 m. spalio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 921/2012, kuriuo 179-ąjį kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, nustatantis tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Al-Qaida tinklu

20

 

 

2012 m. spalio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 922/2012, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

22

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2012 m. spalio 8 d. Komisijos direktyva 2012/24/ES, kuria dėl techninių nuostatų koregavimo iš dalies keičiama Tarybos direktyva 86/297/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su traktorių darbo velenais ir šių velenų apsauga, suderinimo (1)

24

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2012/624/ES

 

*

2012 m. spalio 4 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas, leisti Vengrijai taikyti specialią priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 193 straipsnio

26

 

 

2012/625/ES

 

*

2012 m. spalio 4 d. Tarybos sprendimas, kuriuo skiriamas Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Kiprui atstovaujantis narys

28

 

 

2012/626/ES

 

*

2012 m. spalio 4 d. Tarybos sprendimas, kuriuo skiriami Regionų komiteto Rumunijai atstovaujantys šeši nariai ir penki pakaitiniai nariai

29

 

 

2012/627/ES

 

*

2012 m. spalio 5 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl Australijos teisės ir priežiūros sistemos pripažinimo atitinkančia Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų reikalavimus (1)

30

 

 

2012/628/ES

 

*

2012 m. spalio 5 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl Jungtinių Amerikos Valstijų teisės ir priežiūros sistemos pripažinimo atitinkančia Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų reikalavimus (1)

32

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top